wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń

« wstecz

 

Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc, 
wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009
cena 22,-
Mikrobiologia zajmuje się budową i fizjologią drobnoustrojów, warunkami ich rozwoju oraz metodami ich badań i hodowli, a także praktycznym wykorzystanie działalności mikroorganizmów. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę głównie na bakterie i grzyby, ich budowę morfologiczną i anatomiczną, funkcje życiowe oraz znaczenie w środowisku, a także praktyczne wykorzystanie w różnych dziedzinach gospodarki.