wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Agrobiotechnologia

« wstecz

 

Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka
wyd. I, 2013, ISBN 978-83-7259-210-1, ss. 222, cena 69,-
W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak zastosowanie kultur in vitro w hodowli i rozmnażaniu roślin, genetyczne modyfikacje roślin i zwierząt. Dużo miejsca poświęcono markerom molekularnym i ich wykorzystaniu do oceny tożsamości, zmienności genetycznej oraz selekcji roślin i zwierząt, do identyfikacji patogenów oraz skażeń produktów. Niniejszy podręcznik będzie przydatny studentom wielu kierunków: biotechnologii, biologii, ogrodnictwa, rolnictwa, zootechniki, towaroznawstwa, inżynierii środowiska, technologii żywności oraz ochrony środowiska. Może być również używany przez nauczycieli i uczniów szkół średnich oraz studentów niektórych kierunków studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych czy przyrodniczych.