wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Hodowla i chów świń

« wstecz

 

Hodowla i chów świń
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ISBN 978-83-7259-218-7,
ss. 296, cena 75,-
W opracowaniu zawarto aktualną wiedzę, która służy zarówno kształceniu, jak i unowocześnieniu hodowli i chowu świń. Omówiono w nim zagadnienia z zakresu biotechnologii rozrodu, genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz bioinformatyki. Uwzględniono także, oprócz podstawowych zasad chowu świń w produkcji intensywnej, alternatywne metody chowu ekologicznego