wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

« wstecz

 

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka, Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 130, cena 36,-
Wdrażanie koncepcji biogospodarki staje się coraz bardziej popularnym narzędziem rozwoju regionalnego, służącym tworzeniu innowacyjnego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego realizowane jest w warunkach chroniących środowisko naturalne. Dotychczas nie było wielu publikacji, które przedstawiałyby funkcjonowanie łańcucha żywnościowego w kontekście rozwoju biogospodarki w ujęciu regionalnym, dlatego autorzy opracowania - pracownicy naukowi Katedry Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedry Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - starają się wypełnić tę lukę niniejszą monografią. W opracowaniu zaprezentowano regionalne zróżnicowanie potencjału i poziomu rozwoju trzech sektorów, będących podstawowymi ogniwami łańcucha żywnościowego - rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz sfery handlu odpowiedzialnej za obrót żywnością. Tematyka podjęta w pracy wychodzi naprzeciw potrzebom poznawczym, związanym z pobudzaniem rozwoju polskich województw w oparciu o biogospodarkę jako koncepcję ukierunkowaną na unowocześnianie gospodarki żywnościowej.