BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły OS 2017/2018 Nowy nabór

Moduły OS nabór 2017/2018

« wstecz

Moduły (Nowy program) realizowane od naboru 2017/2018  

 

 

 

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

os_s1_001_biologia_zoologia

os_s1_002_chemia_z_elemenetami_inzynierii_procesowej

os_s1_003_fizyka

os_s1_004_jezyk_angielski_b2_sem1

os_s1_004_jezyk_angielski_b2+_sem1

os_s1_005_jezyk_francuski_b2_sem1

os_s1_005_jezyk_francuski_b2+_sem1

os_s1_006_jezyk_niemiecki_b2_sem1

os_s1_007_jezyk_rosyjski_b2+_sem1

os_s1_007_jezyk_rosyjski_sem1

os_s1_008_meteorologia_i_klimatologia

os_s1_009_biologia_botanika

os_s1_010_propedeutyka_ochrony_srodowiska

os_s1_011_komunikacja_spoleczna

os_s1_012_nowoczesne_techniki_ksztalcenia

os_s1_013_komunikacja_interpersonalna

os_s1_014_podstawy_public_relations

os_s1_015_etyka_ekologiczna

os_s1_016_estetyka_srodowiska

os_s1_017_technologie_informacyjne_w_ochronie_srodowiska

os_s1_018_wychowanie_fizyczne

os_s1_019_podstawy_analityki_w_ochronie_srodowiska

os_s1_020_mikrobiologia

os_s1_021_matematyka

os_s1_022_monitoring_srodowiska

os_s1_023_ochrona_przyrody

os_s1_024_genetyka_srodowiskowa

os_s1_025_hydrologia

os_s1_026_wychowanie_fizyczne

os_s1_027_bhp_i_ergonomia

os_s1_028_jezyk_angielski_b2_sem2

os_s1_028_jezyk_angielski_b2+_sem2

os_s1_029_jezyk_francuski_b2_sem2

os_s1_029_jezyk_francuski_b2+_sem2

os_s1_030_jezyk_niemiecki_b2_sem2

os_s1_030_jezyk_niemiecki_b2+_sem3

os_s1_031_jezyk_rosyjski_b2_sem2

os_s1_032_ekologia_ogolna

os_s1_033_geologia_geomorfologia_i_gleboznawstwo

os_s1_034_biochemia

os_s1_035_grafika_inzynierska

os_s1_036_jezyk_angielski_b2_sem3

os_s1_036_jezyk_angielski_b2+_sem3

os_s1_037_jezyk_francuski_b2_sem3

os_s1_037_jezyk_francuski_b2+_sem3

os_s1_038_jezyk_niemiecki_b2_sem3

os_s1_038_jezyk_niemiecki_b2+_sem3

os_s1_039_jezyk_rosyjski_b2_sem3

os_s1_039_jezyk_rosyjski_b2+_sem3

os_s1_040_zywienie_a_srodowisko

os_s1_041_geografia_krajobrazu

os_s1_042_higiena_srodowiska

os_s1_043_zarzadzanie_zasobami_srodowiska

os_s1_044_uslugi_ekosystemowe

os_s1_045_lesnictwo_i_lowiectwo

os_s1_046_bioindykacja

os_s1_047_monitoring_populacji

os_s1_048_geodezja_i_kartografia

os_s1_049_zrownowazony_rozwoj

os_s1_050_monitoring_toksykologiczny

os_s1_051_ksenobiotyki_w_srodowisku

os_s1_052_degradacja_i_rekultywacja_techniki_odnowy_srodowisk_ladowych

os_s1_053_jezyk_angielski_b2_sem4

os_s1_053_jezyk_angielski_b2+_sem4

os_s1_054_jezyk_francuski_b2_sem4

os_s1_054_jezyk_francuski_b2+_sem4

os_s1_055_jezyk_niemiecki_b2_sem4

os_s1_055_jezyk_niemiecki_b2+_sem4

os_s1_056_jezyk_rosyjski_b2_sem4

os_s1_056_jezyk_rosyjski_b2+_sem4

os_s1_057_hydrobiologia

os_s1_058_srodowiskowe_skutki_produkcji_zwierzecej

os_s1_059_ocena_oddzialywania_na_srodowisko

os_s1_060_biologia_molekularna

os_s1_061_mutageneza_srodowiskowa

os_s1_062_ochrona_roznorodnosci_biologicznej_i_krajobrazowej

os_s1_063_ekologia_i_architektura_krajobrazu

os_s1_064_ochrona_zasobow_genetycznych

os_s1_065_techniki_komputerowe_w_ochronie_srodowiska

os_s1_066_ekonomika_ochrony_srodowiska

os_s1_067_techniki_komputerowe_w_projektowaniu_krajobrazu

os_s1_068_standardy_i_wskazniki_jakosci_srodowiska

os_s1_069_ekologia_drobnych_zbiornikow_wodnych

os_s1_070_rekreacyjne_uzytkowanie_wod

os_s1_071_statystyka_i_modelowanie_srodowiska

os_s1_072_zrownowazona_gospodarka_wodna

os_s1_073_ochrona_powietrza

os_s1_074_techniki_ochrony_i_odnowy_ekosystemow_wodnych

os_s1_075_ornitologia

os_s1_075_ornitologia

os_s1_076_ekologia_kregowcow

os_s1_077_praktyka_zawodowa_a

os_s1_077_praktyka_zawodowa_e

os_s1_078_seminarium_dyplomowe_1a

os_s1_079_biologia_sanitarna

os_s1_080_ekomikrobiologia

os_s1_081_technologie_bioenergetyczne

os_s1_082_odnawialne_zrodła_energii

os_s1_083_teledetekcja_i_gis

os_s1_084_programy_rolnosrodowiskowe_i_doradztwo_ekologiczne

os_s1_085_biocenozy_techniczne

os_s1_086_ekologia_mikroorganizmow_wodnych

os_s1_087_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

os_s1_088_prawo_w_ochronie_srodowiska

os_s1_089_srodowiskowe_skutki_zmian_klimatu

os_s1_090_studiaekologiczno_krajobrazowe

os_s1_091_studia_architektoniczno_krajobrazowe

os_s1_092_antropogeniczne_zanieczyszczenia_srodowiska

os_s1_093_ekologiczna_produkcja_zywnosci

os_s1_094_analiza_instrumentalna

os_s1_095_seminarium_dyplomowe_2a

os_s1_095_seminarium_dyplomowe_2e

os_s1_096_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierskie

os_s1_096_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierskiea

 

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

 

 

os_ns1_001_biologia_zoologia

os_ns1_002_chemia_z_elemenetami_inzynierii_procesowej

os_ns1_003_fizyka

os_ns1_004_jezyk_angielski_b2_sem1

os_ns1_004_jezyk_angielski_b2+_sem1

os_ns1_005_jezyk_francuski_b2_sem1

 

os_ns1_006_jezyk_niemiecki_b2_sem1

os_ns1_006_jezyk_niemiecki_b2+_sem1

os_ns1_007_jezyk_rosyjski_b2_sem1

os_ns1_007_jezyk_rosyjski_b2+_sem1

os_ns1_008_meteorologia_i_klimatologia

os_ns1_009_biologia_botanika

os_ns1_010_propedeutyka_ochrony_srodowiska

os_ns1_011_komunikacja_spoleczna

os_ns1_012_nowoczesne_techniki_ksztalcenia

os_ns1_013_podstawy_public_relations

os_ns1_014_komunikacja_interpersonalna

os_ns1_015_etyka_ekologiczna

os_ns1_016_estetyka_srodowiska

os_ns1_017_technologie_informacyjne_w_ochronie_srodowiska

os_ns1_019_podstawy_analityki_w_ochronie_srodowiska

os_ns1_020_mikrobiologia

os_ns1_021_matematyka

os_ns1_022_monitoring_srodowiska

os_ns1_023_ochrona_przyrody

os_ns1_024_genetyka_srodowiskowa

os_ns1_025_hydrologia

os_ns1_027_bhp_i_ergonomia

os_ns1_028_jezyk_angielski_b2_sem2

os_ns1_029_jezyk_francuski_b2_sem2

os_ns1_029_jezyk_francuski_b2+_sem2

os_ns1_030_jezyk_niemiecki_b2_sem2

os_ns1_030_jezyk_niemiecki_b2+_sem2

os_ns1_031_jezyk_rosyjski_b2_sem2

os_ns1_031_jezyk_rosyjski_b2+_sem2

os_ns1_032_ekologia_ogolna

os_ns1_033_geologia_geomorfologia_i_gleboznawstwo

os_ns1_034_biochemia

os_ns1_035_grafika_inzynierska

os_ns1_036_jezyk_angielski_b2_sem3

os_ns1_036_jezyk_angielski_b2+_sem3

os_ns1_037_jezyk_francuski_b2_sem3

os_ns1_037_jezyk_francuski_b2+_sem3

os_ns1_038_jezyk_niemiecki_b2_sem3

os_ns1_038_jezyk_niemiecki_b2+_sem3

os_ns1_039_jezyk_rosyjski_b2_sem3

os_ns1_039_jezyk_rosyjski_b2+_sem3

os_ns1_040_zywienie_a_srodowisko

os_ns1_041_geografia_krajobrazu

os_ns1_042_higiena_srodowiska

os_ns1_043_zarzadzanie_zasobami_srodowiska

os_ns1_044_usługi_ekosystemowe

os_ns1_045_lesnictwo_i_lowiectwo

os_ns1_046_bioindykacja

os_ns1_047_monitoring_populacji

os_ns1_048_geodezja_i_kartografia

os_ns1_049_zrownowazony_rozwoj

os_ns1_050_monitoring_toksykologiczny

os_ns1_051_ksenobiotyki_w_srodowisku

os_ns1_052_degradacja_i_rekultywacja_techniki_odnowy_srodowisk_ladowych

os_ns1_053_jezyk_angielski_b2_sem4

os_ns1_053_jezyk_angielski_b2+_sem4

os_ns1_054_jezyk_francuski_b2_sem4

os_ns1_054_jezyk_francuski_b2+_sem4

os_ns1_055_jezyk_niemiecki_b2_sem4

os_ns1_055_jezyk_niemiecki_b2+_sem4

os_ns1_056_jezyk_rosyjski_b2_sem4

os_ns1_056_jezyk_rosyjski_b2+_sem4

os_ns1_057_hydrobiologia

os_ns1_058_srodowiskowe_skutki_produkcji_zwierzecej

os_ns1_059_ocena_oddzialywania_na_srodowisko

os_ns1_060_biologia_molekularna

os_ns1_061_mutageneza_srodowiskowa

os_ns1_062_ochrona_roznorodnosci_biologicznej_i_krajobrazowej

os_ns1_063_ekologia_i_architektura_krajobrazu

os_ns1_064_ochrona_zasobow_genetycznych

os_ns1_065_techniki_komputerowe_w_ochronie_srodowiska

os_ns1_066_ekonomika_ochrony_srodowiska

os_ns1_067_techniki_komputerowe_w_projektowaniu_krajobrazu

os_ns1_068_standardy_i_wskazniki_jakosci_srodowiska

os_ns1_069_ekologia_drobnych_zbiornikow_wodnych

os_ns1_070_rekreacyjne_uzytkowanie_wod

os_ns1_071_statystyka_i_modelowanie_srodowiska

os_ns1_072_zrownowazona_gospodarka_wodna

os_ns1_073_ochrona_powietrza

os_ns1_074_techniki_ochrony_i_odnowy_ekosystemow_wodnych

os_ns1_075_ornitologia

os_ns1_076_ekologia_kregowcow

os_ns1_077_praktyka_zawodowa_a

os_ns1_077_praktyka_zawodowa_e

os_ns1_078_seminariumdyplomowe_1a

os_ns1_079_biologia_sanitarna

os_ns1_080_eko_mikrobiologia

os_ns1_081_technologie_bioenergetyczne

os_ns1_082_odnawialne_zrodla_energii

os_ns1_083_teledetekcja_i_gis

os_ns1_084_programy_rolnosrodowiskowe_i_doradztwo_ekologczne

os_ns1_085_biocenozy_techniczne

os_ns1_086_ekologia_mikroorganizmow_wodnych

os_ns1_087_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

os_ns1_088_prawo_w_ochronie_srodowiska

os_ns1_089_srodowiskowe_skutki_zmian_klimatu

os_ns1_090_studia_ekologiczno_krajobrazowe

os_ns1_091_studia_architektoniczno_krajobrazowe

os_ns1_092_antropogeniczne_zanieczyszczenia_srodowiska

os_ns1_093_ekologiczna_produkcja_zywnosci

os_ns1_094_analiza_instrumentalna

os_ns1_095_seminarium_dyplomowe_2a

os_ns1_095_seminarium_dyplomowe_2e

os_ns1_096_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski_a

os_ns1_096_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski_e

 

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

 

os_s2_001_produktywnosc_i_eksploatacja_biocenoz

os_s2_002_planowanie_przestrzenne

os_s2_003_zoosanitarne_problemy_srodowiska

os_s2_004_ochrona_i_ksztaltowanie_terenow_zieleni

os_s2_005_projektowanie_obszarow_chronionych

os_s2_006_srodowisko_a_jakosc_zywnosci

os_s2_007_normalizacja_i_certyfikacja

os_s2_008_bioanalityka

os_s2_009_zarzadzanie_zasobami_wod

os_s2_010_systemy_informacji_przestrzennej

os_s2_011_produkcja_zwierzeca_na_obszarach_chronionych

os_s2_012_rodzime_populacje_zwierzat_a_srodowisko

os_s2_013_ekotoksykologia_specjalnosc_zagrozenia_srodowiskowe

os_s2_014_audyt_srodowiskowy

os_s2_015_audyt_krajobrazowy

os_s2_016_regionalne_systemy_krajobrazowe

os_s2_017_rybactwo_a_ochrona_wod

os_s2_018_inzynieria_srodowiskowa

os_s2_019_jezyk_angielski_specjalistyczny_c1_sem2

os_s2_019_język_obcy_specjalistyczny_angielski_b2+_sem.2

os_s2_020_jezyk_francuski_specjalistyczny_c1_sem2

os_s2_021_jezyk_niemiecki_specjlaistyczny_c1_sem2

os_s2_021_jezyk_obcy_specjalistyczny_niemiecki_b2+_sem.2

os_s2_022_jezyk_rosyjski_specjalistyczny_c1_sem2

os_s2_022_jezyk_obcy_specjalistyczny_rosyjski_b2+_sem.2

os_s2_023_gatunki_inwazyjne_i_obce

os_s2_024_zarzadzanie_obszarami_natura_2000

os_s2_025_korytarze_i_bariery_ekologiczne

os_s2_026_ekologia_pszczolowatych

os_s2_027_pszczolowate_w_agrocenozach

os_s2_028_savoir_vivre

os_s2_029_bioetyka

os_s2_030_seminarium_dyplomowe_1a

os_s2_030_seminarium_dyplomowe_1e

os_s2_031_polityka_ochrony_srodowiska

os_s2_032_zarzadzanie_zasobami_torfowisk

os_s2_033_seminarium_dyplomowe_2

os_s2_034_funkcjonowanie_i_ochrona_mokradel

os_s2_035_ekosystemy_wodne_swiata

os_s2_036_coaching

os_s2_037_komunikacja_medialna

os_s2_038_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

os_s2_039_ochrona_krajobrazu_kulturowego

os_s2_040_zagospodarowanie_obszarow_wypoczynkowych

os_s2_041_ekologia_wod_plynacych

os_s2_042_etyka_zawodowa

 

 

Studia niestacjonarne 2 stopnia

 

 

os_ns2_001_produktywnosc_i_eksploatacja_biocenoz

os_ns2_002_planowanie_przestrzenne

os_ns2_003_zoosanitarne_problemy_srodowiska

os_ns2_004_ochrona_i_ksztaltowanie_terenow_zieleni

os_ns2_005_projektowanie_obszarow_chronionych

os_ns2_006_srodowisko_a_jakosc_zywnosci

os_ns2_007_normalizacja_i_certyfikacja

os_ns2_008_bioanalityka

os_ns2_009_zarzadzanie_zasobami_wod

os_ns2_010_systemy_informacji_przestrzennej

os_ns2_011_produkcja_zwierzeca_na_obszarach_chronionych

os_ns2_012_rodzime_populacje_zwierzat_a_srodowisko

os_ns2_013_ekotoksykologia

os_ns2_014_audyt_srodowiskowy

os_ns2_015_audyt_krajobrazowy

os_ns2_016_regionalne_systemy_krajobrazowe

os_ns2_017_rybactwo_a_ochrona_wod

os_ns2_018_inzynieria_srodowiskowa

os_ns2_019_jezyk_angielski_specjalistyczny_b2

os_ns2_019_jezyk_angielski_specjalistyczny_c1_sem3

os_ns2_020_jezyk_francuski_specjalistyczny_b2

os_ns2_020_jezyk_francuski_specjalistyczy_c1_sem3

os_ns2_021_jezyk_niemiecki_specjalistyczny_b2

os_ns2_021_jezyk_niemiecki_specjalistyczny_c1_sem3

os_ns2_022_jezyk_rosyjski_specjalistyczny_b2

os_ns2_022_jezyk_rosyjski_specjalistyczny_c1_sem3

os_ns2_023_gatunki_inwazyjne_i_obce

os_ns2_024_zarzadzanie_obszarami_natura_2000

os_ns2_025_korytarze_i_bariery_ekologiczne

os_ns2_026_ekologia_pszczolowatych

os_ns2_027_pszczolowate_w_agrocenozach

os_ns2_028_savoir_vivre

os_ns2_029_bioetyka

os_ns2_030_seminarium_dyplomowe_1a

os_ns2_030_seminarium_dyplomowe_1e

os_ns2_031_polityka_ochrony_srodowiska

os_ns2_032_zarzadzanie_zasobami_torfowisk

os_ns2_033_seminarium_dyplomowe_2a

os_ns2_033_seminarium_dyplomowe_2e

os_ns2_034_funkcjonowanie_i_ochrona_mokradel

os_ns2_035_ekosystemy_wodne_swiata

os_ns2_036_coaching

os_ns2_037_komunikacja_medialna

os_ns2_038_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

os_ns2_039_ochrona_krajobrazu_kultrowego

os_ns2_040_zagospodarowanie_terenow_wypoczynkowych

os_ns2_041_ekologia_wod_plynacych

os_ns2_042_etyka_zawodowa