BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły OS 2017/2018

Moduły OS 2017/2018

« wstecz

 

Moduły realizowane w roku akademickim 2017/2018

        Data aktualizacji: 7 grudnia 2017. 

 

Moduły pierwszego stopnia realizowane w poprzednich naborach

Moduły drugiego stopnia realizowane w poprzednich naborach

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

os_s1_001_Biologia Zoologia

os_s1_002_chemia_z_elementami_inzynierii_procesowej

os_s1_003_fizyka

os_s1_004_jezyk_angielski_b2_sem1

os_s1_005_jezyk_francuski_b2_sem1

os_s1_006_jezyk_niemiecki_b2_sem1

os_s1_007_jezyk_rosyjski_sem1

os_s1_008_meteorologia_i_klimatologia

os_s1_009_biologia_botanika

os_s1_010_propedeutyka_ochrony_srodowiska

os_s1_011_komunikacja_społeczna

os_s1_012_nowoczesne_techniki_kształcenia

os_s1_013_komunikacja_interpersonalna

os_s1_014_podstawy_public_relations

os_s1_015_etyka_ekologiczna

os_s1_016_estetyka_srodowiska

os_s1_017_technologie_informacyjne_w_ochronie_srodowiska

os_s1_018_wychowanie_fizyczne

os_s1_019_podstawy_analityki_w_ochronie_srodowiska

os_s1_020_mikrobiologia

os_s1_021_matematyka

os_s1_022_monitoring_srodowiska

os_s1_023_ochrona_przyrody

os_s1_024_genetyka_srodowiskowa

os_s1_025_hydrologia

os_s1_026_wychowanie_fizyczne

os_s1_027_bhp_i_ergonomia

os_s1_028_jezyk_angielski_b2_sem2

os_s1_029_jezyk_francuski_b2_sem2

os_s1_030_jezyk_niemiecki_b2_sem2

os_s1_031_jezyk_rosyjski_b2_sem2

os_s1_032_mikrobiologia

os_s1_033_biochemia_i_podstawy_badan_laboratoryjnych

os_s1_034_higiena_srodowiska

os_s1_035_lesnictwo_i_lowiectwo

os_s1_036_grafika_inzynierska

os_s1_037_podstawy_produkcji_roslinnej

os_s1_038_hydrologia

os_s1_039_zarzadzanie_zasobami_srodowiska

os_s1_040_jezyk_angielski_b2_sem3

os_s1_041_jezyk_francuski_b2_sem3

os_s1_042_jezyk_niemiecki_b2_sem3

os_s1_043_jezyk_rosyjski_b2_sem3

os_s1_044_monitoring_srodowiska

os_s1_045_bioindykacja

os_s1_046_degradacja_i_rekultywacja_techniki_odnowy_srodowisk_ladowych

os_s1_047_geologia_geomorfologia_i_gleboznawstwo

os_s1_048_hydrobiologia

os_s1_049_podstawy_produkcji_zwierzecej

os_s1_050_genetyka_srodowiskowa

os_s1_051_jezyk_angielski_b2_sem4

os_s1_052_jezyk_niemiecki_b2_sem 4

os_s1_053_jezyk_rosyjski_b2_sem4

os_s1_054_jezyk_francuski_b2_sem4

os_s1_055_biologia_molekularna

os_s1_056_ochrona_zasobow_genetycznych

os_s1_057_ekonomika_ochrony_srodowiska

os_s1_058_zywienie_a_srodowisko

os_s1_059_fakultet_jezkowy_niemiecki

os_s1_059_fakultet_jezykowy_angielski

os_s1_059_fakultet_jezykowy_francuski

os_s1_059_fakultet_jezykowy_rosyjski

os_s1_060_ewolucja_srodowiska_przyrodniczego

os_s1_061_funkcjonowanie_systemow_mokradlowych

os_s1_062_gospodarka_wodna

os_s1_063_ekologia_drobnych_zbiornikow_wodnych

os_s1_064_przedmiot_ogolnouczelniany_nr_2

os_s1_065_geodezja_i_kartografia

os_s1_066_technologie_bioenergetyczne

os_s1_067_teledetekcja_i_gis

os_s1_068_biogeografia

os_s1_069_ocena_oddzialywania_na_srodowisko

os_s1_070_ekologia_i_architektura_krajobrazu

os_s1_071_seminarium_dyplomowe_1

os_s1_072_ekologia_mikroorganizmow_wodnych

os_s1_073_rekonstrukcja_przeszłosci_jezior

os_s1_074_ekosystemy_wodne_swiata

os_s1_075_praktyka_zawodowa

os_s1_076_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

os_s1_077_prawo_w_ochronie_srodowiska

os_s1_078_sozotechnika

os_s1_079_seminarium_dyplomowe_2

os_s1_080_hydrogenika

os_s1_081_bezkręgowce_jako_zagrozenie_srodowiska

os_s1_082_antropogeniczne_zmiany_srodowiskowe

os_s1_083_wyklad_monograficzny_i

os_s1_084_wyklad_monograficzny_ii

os_s1_085_wyklad_monograficzny_iii

 

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

 

os_s2_001_produktywnosc_i_eksploatacja_biocenoz

os_s2_002_planowanie_przestrzenne

os_s2_003_zoosanitarne_problemy_srodowiska

os_s2_004_ochrona_i_kształtowanie_terenów_zieleni

os_s2_005_projektowanie_obszarow_chronionych

os_s2_006_srodowisko_a_jakosc_zywnosci

os_s2_007_normalizacja_i_certyfikacja

os_s2_008_bioanalityka

os_s2_009_zarzadzanie_zasobami_wod

os_s2_010_systemy_informacji_przestrzennej

Studia stacjonarne 2 stopnia specjalność Zagrożenia środowiskowe

os_s2zs_011_ekotoksykologia

os_s2zs_012_rybactwo_a_ochorna_wod

os_s2zs_013_technologie_ochrony_srodowiska

os_s2zs_014_technologie_produkcji_ zwierzecej

os_s2zs_015_pszczołowate_w_ funkcjonowaniu_srodowiska

os_s2zs_016_chemizacja_srodkow_zywienia

os_s2zs_017_dobrostan_i_ etologia_ zwierzat

os_s2zs_018_biologia_i_ekologia_gatunkow_inwazyjnych

os_s2zs_019_proekologiczne_systemy_chowu_i_produkcji_wieprzowiny

os_s2zs_020_podstawy_taksonomii_organizmów

os_s2zs_021_intensywny_chow_zwierzat

os_s2zs_022_wpływ_czynnikow_antropogenicznych

os_s2zs_023_ochrona_powietrza_ stacjonarne

os_s2zs_024_zarzadzanie_obszarami_natura_2000

os_s2zs_026_bioetyka

os_s2zs_028_ryzyko_ekologiczne_a_zwierzeta

os_s2zs_029_wychowanie_fizyczne

os_s2zs_030_przedmiot_ogolnouczelniany_nr_1

os_s2zs_030_przedmiot _ogolnouczelniany_nr_2

os_s2zs_031_seminarium dyplomowe_1

os_s2zs_032_polityka_ochrony_srodowiska

 

os_s2zs_035_bioklimatologia

os_s2zs_036_biologiczna_regulacja_populacji_patogenow

os_s2zs_037_biologiczne_przystosowania_roslin

os_s2zs_039_ekologia_owadow

os_s2zs_040_nanotechnologie_w_ochronie_srodowiska

os_s2zs_042_mikroorganizmy_w_bioremediacji_srodowiska

os_s2zs_043_naturalne_zasoby_roslin_leczniczych

os_s2zs_048_jezyk_angielski_specjalistyczny_b2

os_s2zs_049_jezyk_francuski_specjalistyczny_b2

os_s2zs_050_jezyk_niemiecki_specjalistyczny_b2

os_s2zs_051_jezyk_rosyjski_specjalistyczny_b2

os_s2zs_055_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

os_s2zs_056_biotechnologiczne_zagrozenia_srodowiska

os_s2zs_057_ksenobiotyki

Studia stacjonarne 2 stopnia specjalność Zarządzanie zasobami wód i torfowisk

os_s2zw_011_ekotoksykologia

os_s2zw_012_rybactwo_a_ochrona_wod

 

os_s2zw_014_technologie_produkcji_zwierzecej

os_s2zw_015_pszczołowate_w_funkcjonowaniu_srodowiska

os_s2zw_016_chemizacja_srodkow_zywienia

os_s2zw_017_dobrostan_i_ etologia_zwierzat

os_s2zw_018_biologia_i_ekologia_gatunkow_inwazyjnych

os_s2zw_019_proekologiczne_systemy_chowu_i_produkcji_wieprzowiny

os_s2zw_020_podstawy_taksonomii_organizmów

os_s2zw_021_intensywny_chow_zwierzat

os_s2zw_022_wpływ_czynnikow_antropogenicznych

os_s2zw_023_ochrona_powietrza_stacjonarne

os_s2zw_024_zarzadzanie_obszarami_natura_2000

os_s2zw_026_bioetyka

os_s2zw_029_wychowanie_fizyczne

os_s2zw_030_przedmiot_ogolnouczelniany_nr_1

os_s2zw_030_przedmiot_ogolnouczelniany_nr_2

os_s2zw_031_seminarium_dyplomowe_1

os_s2zw_032_polityka_ochrony_srodowiska

os_s2zw_033_seminarium_dyplomowe_2

os_s2zw_035_bioklimatologia

os_s2zw_036_biologiczna_regulacja_populacji_patogenow

os_s2zw_037_biologiczne_przystosowania_roslin

os_s2zw_038_dodatki_do_zywnosci

os_s2zw_039_ekologia_owadow

os_s2zw_040_nanotechnologie_w_ochronie_srodowiska

os_s2zw_042_mikroorganizmy_w_bioremediacji_srodowiska

os_s2zw_043_naturalne_zasoby_roslin_leczniczych

os_s2zw_048_jezyk_angielski_specjalistyczny_b2

os_s2zw_049_jezyk_francuski_specjalistyczny_b2

os_s2zw_050_jezyk_niemiecki_specjalistyczny_b2

os_s2zw_051_jezyk_rosyjski_specjalistyczny_b2

os_s2zw_052_rekreacyjne_uzytkowanie_wod

os_s2zw_053_ekotoksykologia_wod

os_s2zw_054_oczyszczanie_sciekow

os_s2zw_055_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

 

 

OSN1_01_Propedeutyka_ochrony_środowiska

OSN1_02_Chemia

OSN1_03_Fizyka

OSN1_04_Biologia_Zoologia

OSN1_06_Przedmiot_humanistyczny._Filozofia

OSN1_08_Biologia_Botanika

OSN1_09_Inżynieria_procesowa

OSN1_10_Matematyka

OSN1_13_Meteorologia_i_klimatologia

OSN1_14_Geologia,_geomorfologia_i_gleboznawstwo

OSN1_15_genetyka_środowiskowa

OSN1_16_Ekonomia

OSN1_17_Mikrobiologia

OSN1_19_Higiena_środowiska

OSN1_20_Ekologia_ogólna

OSN1_21_Grafika_inżynierska

OSN1_23_Hydrologia

OSN1_24_Zarzadz_zasobami_srodowiska

OSN1_25_Monitoring

OSN1_26_Bioindykacja

OSN1_27_Degradacja_i_rekultywacja

OSN1_29_Hydrobiologia

OSN1_30_Podstawy_produkcji_zwierzecej

OSN1_31_Ochrona_zasobów_genetycznych

OSN1_32_Praktyka_zawodowa

OSN1_34_Ekonomika_ochrony_środowiska

OSN1_36_Geodezja_i_kartografia

OSN1_39_Seminarium_dyplomowe

OSN1_40_Biogeografia

OSN1_42_Ekologia_i_architektura_krajobrazu

OSN1_43_BHP_i_Ergonomia

OSN1_46_Sozotechnika

OSN1_47_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

OSN1___Biochemia

 

 

Studia niestacjonarne 2 stopnia

 

 

OSN2_OSN2_02_Planowanie_przestrzenne

OSN2_03_Zoosanitarne_Problemy_Środowiska

OSN2_05_Historia_ogrodów_i_terenów_zieleni

OSN2_05_Projektowanie_obszarów_chronionych

OSN2_05_Regionalne_systemy_krajobrazowe

OSN2_06_Blok_B._Akwakultura

OSN2_06_Blok_B._Ekologia_wód_płynących

OSN2_06_Blok_B._Ekotoksykologia_wód

OSN2_06_Blok_B._Urządzenie_przydomowych_zbiorników_wodnych

OSN2_06_Blok_B._Zarządzanie_zasobami_wód

OSN2_06_Oczyszczanie_ścieków

OSN2_06_Rekreacyjne_użytkowanie_wód

OSN2_09_Technologie_ochrony_środowiska

OSN2_10_Technologie_produkcji_zwierzęcej_a_środowisko

OSN2_11_Blok_C._Interakcje_zwierzęta_środowisko

OSN2_11_Blok_C._Modyfikacje_siedlisk_zwierząt

OSN2_11_Blok_C._Restytucyjne_hodowle_zwierząt

OSN2_11_Blok_C._Biologia_i_ekologia_bezkręgowców

OSN2_13_Zbiorowiska_trawiaste_w_ochronie_środowiska

OSN2_14_Seminarium_dyplomowe

OSN2_15_Blok_D._Biotechnologiczne_zagrożenia_środowiska

OSN2_15_Blok_D._Dobrostan_i_etologia_zwierząt

OSN2_16_Blok_D._Naturalne_zasoby_roślin_leczniczych

OSN2_16_Rybactwo_a_ochrona_wód

OSN2_17_Środowisko_a_jakość_żywności

OSN2_18_Inżynieria_środowiskowa

OSN2_19_Pszczołowate_w_funkcjonowaniu_środowiska

OSN2_20_Blok_E._Pakowanie_i_znakowanie_żywności

OSN2_20_Blok_E._Regionalne_produkty_żywnościowe

OSN2_20_Blok_E._Rodzime_populacje_zwierząt_a_środowsko

OSN2_20_Blok_E._Ryby_jako_żywność

OSN2_20_Blok_E._Tradycyjne_metody_utrwalania_żywności

OSN2_20_Blok_E_Produkcja_zwierzęca_na_obszarach_chronionych

OSN2_21_Gospodarka_odpadami

OSN2_22_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

OSN2____Ekotoksykologia