wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Kontakt

« wstecz

 

 

Kierownik
zastępca red. naczelnego

mgr Anna Wypychowska

tel. 81 445-67-11 

anna.wypychowska@up.lublin.pl

 

 

 

Sekretarz wydawnictwa

mgr Magdalena Marcewicz

tel. 81 445-66-60 

magdalena.marcewicz@up.lublin.pl

 

 

 

Redaktor naczelny Aktualności UP

mgr Monika Jaskowiak

tel. 81 445-68-05 

monika.jaskowiak@up.lublin.pl

 

 

 

Starszy redaktor

mgr Ewelina Szabat

(z d. Łukasiak)

tel. 81 445-67-61 

ewelina.lukasiak@up.lublin.pl

     

Redaktor

mgr Agnieszka Litwińczuk  

 tel. 81 445-67-61 

agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl

     

Redaktor

mgr Renata Zelik  

 tel. 81 445-67-61 

renata.zelik@up.lublin.pl

     

Redaktor techniczny

Małgorzata Łucjan

tel. 81 445-66-60

     

Starszy specjalista 

mgr inż. Jacek Pałyszka  

tel. 81-445-65-70

jacek.palyszka@up.lublin.pl

     

Specjalista (sprzedaż i promocja)

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog  

tel. 81 445-66-60

anna.paleolog@up.lublin.pl

     

Operator składu komputerowego

Małgorzata Grzesiak

tel. 81 445 67 61 

gosiagrzesiak@o2.pl

     
Operator maszyn offsetowych mgr inż. Jakub Tryk tel. 81-445-65-70
     
Introligator Robert Chamera tel. 81-445-65-70

 

 

Komitet Redakcyjny

 

 

Redaktor naczelny/Przewodniczący

 

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik 
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

tel. 81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 

Członkowie:

 

 

 

dr hab. Piotr Kraska
Wydz. Agrobioinżynierii

tel. 81 445-67-78

pio@up.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Franciszek Kluza
Wydz. Inżynierii Produkcji

tel. 81 461-06-91
franciszek.kluza@up.lublin.pl

 

 

dr hab. Małgorzata Materska
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii

tel. 81 445-66-38
imalgorzata.materska@up.lublin.pl

 

 

dr hab. Elzbieta Patkowska
Wydz. Ogrodnictwa i Archit. Krajobrazu

tel. 81 524-81-09
elzbieta.patkowska@up.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Wydz. Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445-69-74
leszek.tymczyna@up.lublin.pl

 

 

mgr Anna Wypychowska
WUP, zastępca redaktora naczelnego

tel. 81 445-67-11
anna.wypychowska@up.lublin.pl

 

 

 

 

REDAKCJE

 

 

 

 

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie

mgr Anna Wypychowska

tel. 81 445-67-11

anna.wypychowska@up.lublin.pl

 

 

 

Agronomy Science

dr hab. Danuta Sugier
 

tel. 81-445-60-26
agronomy.science@up.lublin.pl

 

 

 

Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

dr hab. Mariusz Florek, prof. UP 

tel. 81 445-66-21
animal.science@up.lublin.pl

 

 

 

Annales Horticulturae

dr hab. Robert Gruszecki

tel. 81 524-71-14
annales.horticulturae@up.lublin.pl

 

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Hortorum Cultus

prof. Renata Nurzyńska-Wierdak

tel. 81 534-71-15
renata.nurzynska@up.lublin.pl

 

 

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Technica Agraria

prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza

tel. 81 461-06-91 
franciszek.kluza@up.lublin.pl

   

Aktualności UP w Lublinie

mgr Monika Jaskowiak

tel. 81 445-68-05 
monika.jaskowiak@up.lublin.pl