UP Lublin   Centrum Nauki

Projekty realizowane na UP


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Biostrateg

« wstecz

 

 


 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

BIOSTRATEG

 

 


 

 

Projekty realizowane: 

 


Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teletekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego.”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs II
Lider: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Wydział Agrobionżynierii
Wartość zadania realizowanego przez UP: 420 275,00
Termin realizacji: 08.2016 – 07.2019

Tytuł projektu: „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs II
Lider: Instytut Zootechniki - PIB
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk; prof. Dr hab. Tomasz Gruszecki; Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wartość zadania realizowanego przez UP: 5 372 128,00 zł
Termin realizacji: 05.2016 – 05.2019

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej.”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs II
Lider: Politechnika Wrocławska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Wydział Inżynierii Produkcji
Wartość zadania realizowanego przez UP: 3 243 125,00 zł
Termin realizacji: 05.2016 – 03.2019

Tytuł projektu: „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs II
Lider: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Kierownik Projektu: dr hab. Jose Valverde Piedra, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wartość zadania realizowanego przez UP: 1 189 236,00 zł
Termin realizacji: 08.2016 – 07.2019
   

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs III
Lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Kierownik Projektu: dr hab. Bożena Denisow, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wartość zadania realizowanego przez UP: 699 625,00 zł
Termin realizacji: ---------------

Tytuł projektu: „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs III
Lider: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik Projektu: dr Małgorzata Haliniarz, Wydział Agrobioinżynierii
Wartość zadania realizowanego przez UP: 1 200 000,00 zł
Termin realizacji: ------------------

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń.”
Konkurs: BIOSTRETEG/ Konkurs III
Lider: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Wydział Inżynierii 
Wartość zadania realizowanego przez UP:  800 000,00 zł
Termin realizacji: ------------------