Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

« wstecz

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I ANALIZ RYNKOWYCH
1.    Oferta dla przedsiębiorstw

Pracownicy Katedry mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
  ✓    marketingu (efektywność narzędzi/instrumentów marketingowych),
  ✓    zachowania konsumentów,
  ✓    działalności sektora MŚP,
  ✓    wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty,
  ✓    czynników i barier lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej m.in. z perspektywy obecności kluczowych kooperantów, rynków zbytu, dostępności zasobów pracy, minimalizacji kosztów oraz wsparcia instytucjonalnego inwestora,
  ✓    analizy branżowe i sektorowe - perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Katedry mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
  ✓    badań i analiz rynkowych,
  ✓    tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
  ✓    znaczenia oraz możliwości kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa,
  ✓    kształtowania oferty produktowej przedsiębiorstwa,
  ✓    projektowania kampanii promocyjnych,
  ✓    zarządzania relacjami z klientami (CRM - customer relationship management),
  ✓    społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - corporate social responsibility),
  ✓    negocjacji, technik sprzedażowych, budowania zespołów.


2.    Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Pracownicy Katedry mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
  ✓    czynników, barier i uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in. instytucjonalne, demograficzne, infrastrukturalne, przestrzenne, dokumenty strategiczne JST),
  ✓    diagnozy potencjału i oferty instytucji otoczenia biznesu,
  ✓    atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności jednostek przestrzennych,
  ✓    analizy branżowe i sektorowe - perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Katedry mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
  ✓    wprowadzenia do budowy lokalnej strategii rozwoju oraz strategii marketingowej JST,
  ✓    działań JST w celu przyciągnięcia inwestycji (aktywność wobec inwestorów),
  ✓    oceny finansowych i ekonomicznych skutków planowania przestrzennego,
  ✓    zarządzania produktem terytorialnym,
  ✓    podstaw prawnych funkcjonowania JST (szkolenie skierowane dla członków Rad Gminy),
  ✓    współpracy międzynarodowej JST,
  ✓    kształtowania wizerunku i jego znaczenia w poprawie konkurencyjności gminy.

PRACOWNIA EKONOMIKI OGRODNICTWA
Pracownicy Katedry mogą wykonać badania, ekspertyzy, wydawać opinie w zakresie analizy szeroko rozumianego rynku ogrodniczego, w tym:
▪    prowadzić badania marketingowe:
  ✓    analizy rynku np. wielkość rynku, trendy na rynku i czynniki nań wpływające, grupy klientów,
  ✓    analizy produktów np. jakość produktów i satysfakcja klientów, ocena cech jakości produktu, produkt na tle konkurencji, analiza cen produktu,
  ✓    analizy klientów np. badania cech społeczno-demograficznych, zwyczajów i zachowań, preferencji, motywów, świadomości i wiedzy, opinii i sądów,
  ✓    analizy działań marketingowych np. analiza dystrybucji produktów, promocji, wizerunku przedsiębiorstwa.
▪    badać koszty i opłacalność produkcji ogrodniczej: owoców, warzyw, kwiatów, materiału szkółkarskiego,
▪    wykonywać analizy i oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu na podstawie obowiązującej sprawozdawczości w tym:
  ✓    dokonywać oceny płynności finansowej gospodarstw, grup i organizacji producenckich oraz innych przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu,
  ✓    prowadzić analizy i oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania, rentowności, stopnia zadłużenia i obsługi długu,
  ✓    dokonywać oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach ogrodniczych i rolniczych,
  ✓    prowadzić doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości
 i opodatkowania działalności rolniczej,
▪    badać i analizować ceny produktów ogrodniczych w różnych przekrojach,
▪    wykonywać analizy wydajności pracy, badania struktury czasu pracy w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracowników na różnych szczeblach zarządzania gospodarstwem/ przedsiębiorstwem ogrodniczym,
▪    prowadzić doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanów.

 

 


 
ENGLISH VERSION
ilustracja