BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

W ramach reorganizacji struktury Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki od dnia 1 września 2017 roku powołana została Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt. Utworzona ją z połączenia dwu Katedr – Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej kierowaną przez prof. dr hab. Marie Tietze oraz Katedry Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich kierowaną przez prof. dr hab. Leszka Drozda.

Nowa jednostka kierowana jest przez prof. dr hab. Leszka Drozda. W strukturze Katedry powstały trzy Zakłady: Zakład Etologii Zwierząt kierowany przez dr hab. Monikę Budzyńską, Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących kierowany przez dr. hab. Mirosława Karpińskiego i Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich kierowany przez prof. dr hab. Leszka Drozda. Skład osobowy Katedry tworzy obecnie 18 osób, w tym 5 samodzielnych pracowników naukowych (1 profesor zwyczajny, 1 profesor nadzwyczajny oraz 3 dr hab.), 4 adiunktów ze stopniem doktora, 2 starszych wykładowców i 3 asystentów oraz 4 pracowników inżynieryjno-technicznych.