UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Stypendia zagraniczne

« wstecz

Stypendia Programu Fulbrighta


Graduate Student Award
Fulbright Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla osób kończących studia wyższe oraz absolwentów planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.


Więcej szczegółowych informacji -->


Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

 

Fulbright-Schuman
Stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.


Więcej szczegółowych informacji -->


Terminy przyjmowania wniosków, instrukcje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie programu:
fulbrightschuman.eu.

 

Junior Research Award
Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.


Więcej szczegółowych informacji -->


Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

 

Scholar in Residence Award
Stypendia przyznawane są w drodze konkursu pracownikom dydaktycznym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce, reprezentującym różne dziedziny naukowe, na prowadzenie głównie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.


Więcej szczegółowych informacji -->

 

Senior Award
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.


Więcej szczegółowych informacji -->


Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

 

Slavic Award
Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:
• University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie; lub
• University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.


Więcej szczegółowych informacji -->


Nowy konkurs zostanie uruchomiony w styczniu 2018.
  

 

« wstecz

STYPENDIA FUNDACJI A.S. DEKABANA