Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 dr inż. arch. kraj. Natalia Kot

 

ORCID ID: 0000-0001-8635-5299

PBN ID: 4162405

e-mail: natalia.b.kot@gmail.com 

 

adres:

Katedra Architektury Krajobrazu  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Głęboka 28, p. 314

20-612 Lublin

 

Publikacje  

 

 

Działalność naukowa związana jest z architekturą krajobrazu - w swoich pracach uwypukla bardzo ważny problem zachowania równowagi między układami przyrodniczymi a przestrzenią zagospodarowywaną w miastach. Badania poświęca w szczególności terenom zieleni miast i osiedli powstałych w XX w., jak również planowaniu przestrzennemu i sztuce.