Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

MALAWSKI S., 2012, Ogród pałacu Łosiów w Narolu jako przykład tzw. polskiego "ogrodu włoskiego", [w:] Rocznik Humanistyczny, T. 60 z. 4, s. 349-364.

MALAWSKI S., 2015, Badania nad szatą roślinną polskich złożeń ogrodowych XVII i XVIII w., [w:] Krajobraz jako dorobek kulturowy, M. Milecka (red.), Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lublin, s. 183-195.

MALAWSKI S., 2015, Od Ogrodu Hesperyd do „Cytrusomanii” w ogrodach europejskich władców w XVI-XVIII wiek - Symbolika i historia uprawy roślin cytrusowych, [w:] Rocznik Humanistyczny, T. 63 z. 4, s. 59-84.

MALAWSKI S., 2016, Idea „powrotu do natury” w polskich ogrodach XVIII wieku w kontekście tendencji europejskich, [w:] Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, M. Milecka (red.), Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s.133-143.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE, POSTERY

MALAWSKI S., 2015, Kwietniki miejskie wczoraj i dziś, [w:] Ekonatura, Stowarzyszenie Polskie Centrum Promocji, Produktów i Urządzeń Ekologicznych (red.), Wrocław, Nr 5 (138), s. 15-16.

 

MALAWSKI S., 2016, Ukraińsko-polskie wizje architektoniczne: spojrzenie przez pryzmat czasu i epok, Charków, Ukraina, 15-16 kwietnia.

 

PLENERY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, WARSZTATY NAUKOWE, WYSTAWY

Współudział w wystawach:

Wystawa w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy” 22 – 23 IX 2014 roku w Spale:

Milecka M., rYLKE j., mALAWSKI s., WIDELSKA e., kot n., Projekt rekonstrukcji Pałacu i Parku Prezydenckiego w Spale,

Wystawa w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – Sztuka jako inspiracja do działań”, 12.09–13.09.2016 r. w Spale:

Milecka M., MalAwski S., Kot N., „Projekt rewaloryzacji Parku dworskiego na Felinie w Lublinie”.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy”, referat: Badania nad szatą roślinną polskich ogrodów XVII i XVIII w., Spała 2014.

Konferencja „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”, referat: Rośliny przyprawowe i lecznicze w polskich ogrodach XVIII w., Lublin 2015.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych”, referat: Idea powrotu do natury w polskich ogrodach XVIII w., Spała 2015.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań”, referat: Ogród polski, tradycja rodzima czy obca, Spała 2016.