UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Zgłoś projekt

Przygotowanie projektów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Wszystkie osoby przygotowujące na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przedsięwzięcia projektowe są zobowiązane do ich zgłaszania do Centrum Nauki.

W celu ułatwienia procedury zgłaszania inicjatyw projektowych stworzone zostały odpowiednie formularze internetowe, które umieszczone są poniżej.


1. Formularz zgłoszenia projektu badawczego -->

2. Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego -->

3. Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/ innego -->

4. Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego -->


Zachęcamy do jak najszybszego przesłania odpowiedniego formularza.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska - 81 445 69 70, nr pokoju 463
 
 

« wstecz