UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Projekty FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

« wstecz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
• wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
• wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.
 

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:
• główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
• wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych,
• tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
• metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
• doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia,
• zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:
• realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych,
• dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,
• organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych,
• dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych,
• publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów),
• uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych,
• zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

 


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą programową FNP na rok 2017

(pobierz PDF)

 

 


 

 

AKTUALNE KONKURSY: strona www FNP

 

 


 

W ofercie FNP znajdują się następujące programy:
Nowe programy FNP
Program MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE --> Termin :do 20.12.2017 r.
Program TEAM --> Termin: od 15.11.2017 do 15.01.2018 r.
Program TEAM-TECH --> Termin: 15.11.2017 do 15.01.2018 r.
Program TEAM-TECH Core Facility --> Termin: 15.11.2017 do 15.01.2018 r.
TEAM-TECH Core Facility Plus --> Termin: 15.11.2017 do 15.01.2018 r.
Program FIRST TEAM --> Termin: od 01.08.2017 do 02.10.2017 r.
Program HOMING --> Termin: od 01.08.2017 do 02.10.2017 r.
Program POWROTY --> Termin: od 01.08.2017 do 02.10.2017 r.
Nagrody i stypendia
Nagroda FNP -- >
Program START --> Termin: jesień 2017 r.
Honorowe stypendium im. Leszka Kołakowskiego -->
WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ -->
Współpraca międzynarodowa
Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa --> Termin: Nagroda przyznawana co dwa lata. Termin składania wniosków minął.
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS --> Termin: Nagroda przyznawana co 2 lata. Termin zostanie ogłosozny wkrótce.
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta --> Termin: od 19.06.2017 do 02.10.2017 r
Wydawnictwa
Program MONOGRAFIE --> Termin: 18.09.2017 r.
Program MONOGRAFIE – konkurs ADIUSTACJE --> Termin: Tryb ciągły.

 

 


 

 

W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy - pok. 463 - tel. 81 445 65 99 lub 81 445 69 70.