[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

« wsteczIMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

 

dr Aneta Sławińska

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
 • Związki bioaktywne grzybów

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • badanie w zakresie składu chemicznego surowców roślinnych i grzybów
 • przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
 

 

dr inż. Katarzyna Skrzypczak  

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Biotechnologia żywności

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Fermentowane produkty mleczne
 • Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do produkcji bioaktywnych związków
 • Zastosowanie termofilnych bakterii kwasu mlekowego w produkcji serów dojrzewających

 

dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś  
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
   DZIEDZINY EKSPERCKIE
 •   Przetwórstwo owoców, warzyw  i grzybów

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • badania w zakresie jakości i składu chemicznego owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów

 

dr Wojciech Radzki

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Technologia żywności

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • technologia owoców, warzyw i grzybów
 • mykologia
 • właściwości odżywcze i prozdrowotne grzybów
   

 

prof. dr hab. Waldemar Gustaw

 Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Technologia mleczarstwa, technologia owoców, warzyw i grzybów

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • badania z zakresu substancji biologicznie aktywnych występujących w surowcach roślinnych
 • ocena jakości jadalnych owoców roślin dziko rosnących i ich przydatności do przetwórstwa
 • jakość warzyw, owoców i grzybów utrwalonych na drodze fermentacji mlekowej
 

  

 

dr inż. Monika Michalak-Majewska
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Właściwości odżywcze i prozdrowotne warzyw i owoców
 • Edukacja żywieniowa i zdrowotna
   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • badania w zakresie właściwości odżywczych i prozdrowotnych warzyw i owoców
 • edukacja żywieniowa i zdrowotna