[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

« wstecz

 

 


IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


 

dr Beata Zimowska

Katedra Fitopatologii i Mykologii

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Fitopatologia
 • Mykologia

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Etiologia i epidemiologia chorób roślin zielarskich
 • Diagnostyka patogenów w oparciu o symtomatologię, morfologię, patogeniczność, ultrastrukturę, wymagania życiowe oraz zróżnicowanie genetyczne

 

 

dr Marek Kopacki

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Metody i środki ochrony roślin ogrodniczych
 • Ochrona roślin ozdobnych pod osłonami i w terenie zurbanizowanym

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ochrona roślin
 • Metody i środki ochrony roślin
 • Zapobieganie i zwalczanie patogenów i szkodników

 

 

 

dr Tomasz Lipa

Katedra Sadownictwa

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Sadownictwo i szkółkarstwo
 • Ocena szkód w uprawach sadowniczych
 • Formowanie i cięcie drzew owocowych
 • Ocena jakości owoców
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Agrotechnika i odmianoznawstwo sadownicze

 

 

 

dr hab. Andrzej Sałata

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa roślin warzywniczych i zielarskich

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Biologia wzrostu i rozwoju rabarbaru ogrodowego, zabiegi agrotechniczne intensyfikujących wzrost i plonowanie ocena odmian rabarbaru pod względem jakości ogonków liściowych i ich przydatności dla przetwórstwa
 • Wpływ warunków klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych na zawartość substancji biologicznie czynnych w zielu karczocha i karda

 

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Żywienie roślin
 •  Biostymulacja
 •  Nawożenie krzemem
 •  Uprawy bezglebowe
 •  Fertygacja roślin
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu mineralnego żywienia roślin warzywnych i sadowniczych w uprawach gruntowych oraz bezglebowychw podłożach inertnych
 • Badania z zakresu zastosowania krzemu w żywieniu oraz biostymulacji roślin

 

 

 

 

dr inż. Dariusz Paszko

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Koszty i opłacalność produkcji owoców jagodowych
 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji ogrodniczej
 •  Rachunkowość gospodarstw Rolnych
 •  Ekologiczna produkcja owoców
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Efektywność produkcji owoców
 • Ekonomika produkcji ekologicznej w ogrodnictwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem ogrodniczym
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwach ogrodniczych
 • Rachunkowość rolnicza

 

 

                    

 

dr inż. Magdalena Kapłan

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

 

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Uprawa winorośli
 •  Hormonizacja winorośli
 •  Uprawy szkółkarskie
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Sadownictwo
 • Szkółkarstwo

 

 

 

 

dr inż. Piotr Baryła

Katedra Nasiennictwa

i Szkółkarstwa Ogrodniczego

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Szkółkarstwo sadownicze
 •  Sadownictwo-uprawa porzeczki czarnej

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Badania z zakresu agrotechnik upraw szkółkarskich (drzewa pestkowe)
 • technologii produkcji owoców porzeczki czarnej.

 

 

dr Izabela Kot

Katedra Entomologii

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Entomologia
 • Ochrona roślin

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Cykle życia i szkodliwość fitofagów w uprawach roślin
 • Interakcje owad-roślina żywicielska

 

 

dr Katarzyna Rubinowska

Katedra Fizjologii Roślin

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 •  Fizjologia roślin
 •  Ogrodnictwo
 •  Fizjologia stresu

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Fizjologiczna reakcja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej

 

 

mgr Ewelina Widelska

Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Architektura krajobrazu

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Analiza elementów struktury przestrzenno-krajobrazowej zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej na obszarze Podlasia i Lubelszczyzny
 • Badanie wzajemnych relacji i rangi ww. obiektów w krajobrazie
 • Ocena stanu zachowania historycznych komponentów oraz formułowanie wytycznych do ich ochrony przed degradacją związaną z procesami urbanistycznymi
 • Diagnoza stanu zachowania obiektów i próba określenia kierunków przekształceń oraz formułowanie wytycznych dla ochrony historycznych obiektów sztuki ogrodowej znajdujących się w obrębie rozwijających się układów przestrzennych.

 

 

 

 

dr inż.  Wojciech Durlak

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Dendrologia
 • Bezinwazyjne metody badawcze stanu zdrowotnego drzew (tomografia komputerowa)

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ogrodnictwo

 

 

dr inż. Mariusz Szmagara

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Dendrologia
 • Uprawa bylin ogrodowych
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Ogrodnictwo

 

 

 

 

dr inż. Marzena Parzymies

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Roślinne kultury in vitro
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Mikrorozmnażanie roślin ogrodniczych

 

 

 

dr hab. Mirosława Chwil

Katedra Botaniki

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Mikromorfologia, anatomia i cytologia różnych organów roślin
 • Anatomia roślin drzewiastych
 • Preparatyka mikroskopowa, testy histochemiczne - mikroskopia świetlna, skaningowa elektronowa i transmisyjna elektronowa
 • Pierwiastki śladowe - ochrona środowiska naturalnego

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia kwitnienia
 • Rośliny trujące, kosmetyczne i pszczelarskie
 • Kwiaty jadalne
 • Struktura tkanek wydzielniczych
 • Substancje biologicznie czynne
 • Anatomia i cytologia organów
 • Pierwiastki śladowe

 

 

dr Dariusz Wach

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

 

    DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa borówki wysokiej i roślin wrzosowatych

    DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ocena wzrostu i plonowania borówki wysokiej w warunkach Lubleszczyzny
 • Ocena wartości gospodarczej odmian borówki wysokiej i iinnych roślin wrzosowatych
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych (przygotowania gleby, nawożenia, cięcia, dokarmiania pozakorzeeniwego) na wzrost, odżywienie roslin, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej
 • Ocena wzrostu i walorów dekoracyjnych azalii i różaneczników

 

 

        dr hab. Bożena Denisow,

prof. nadzw.UP

Katedra Botaniki

 

    DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Pożytki pszczele
 • Botanika stosowana
 • Ochrona przyrody

    DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Bioróżnorodność flory pożytkowej
 • Ocena bazy pokarmowej owadów zapylajacych
 • Biologia kwitnienia
 • Ocena wydajności nektarowania roślin
 • Ocena pylenia
 • Zapylanie roślin
 • Inwazje roślinne