[ MENU DODATKOWE ]


Senat

« wstecz

 

 

SENAT Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

kadencji 2016-2020

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, REKTOR
 
Prof. dr hab. Halina Buczkowska, PROREKTOR
Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, PROREKTOR
Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, PROREKTOR

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
Prof. dr hab. Andrzej Wernicki, DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Prof. dr hab. Joanna Barłowska, DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Prof. dr hab. Zenia Michałojć, DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
Prof. dr hab. Izabella Jackowska, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, Wydziału Agrobioinżynierii
Prof. dr hab. Marian Wesołowski, Wydziału Agrobioinżynierii
Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba, Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Helena Łabuda, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Prof. dr hab. Franciszek Kluza, Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Józef Kowalczuk, Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dr hab. Małgorzata Karwowska, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:
Dr Małgorzata Haliniarz, Wydziału Agrobioinżynierii
Dr Marek Chmielewski, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dr Piotr Stanek, Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Dr Rafał Papliński, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dr inż. Andrzej Turski, Wydziału Inżynierii Produkcji
Dr Małgorzata Kostecka, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
 
Mgr Joanna Rączkiewicz, Jednostek pozawydziałowych

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:
Dr Roman Lalak, przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
Mgr inż. Jacek Pałyszka, przedstawiciel pracowników administracji 
Mgr inż. Robert Wierciński, przedstawiciel pracowników obsługi

Mgr Kamil Toczek, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Damian Kapusta, PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
 
STUDENCI:
Hubert Rusecki - Wydział Agrobioinżynierii
Katarzyna Piasek - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylwester Walczak - Wydział Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Maciej Cybulak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Michał Dzieciuch - Wydział Inżynierii Produkcji
Justyna Bochnak - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 
Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim
Przedstawiciel ZNP: dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Lech Szafrański