wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Opiekunowie pierwszego roku

« wstecz

Opiekunowie I roku 2020/2021

 

• kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA
dr Roman Rybicki
adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7

 

• kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA
Dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
Katedra Energetyki i Środków Transportu
ul. Głęboka 28

 

• kierunek ZARZADZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Dr Szymon Ignaciuk
asystent w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki
ul. Głęboka 28

 

• kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia niestacjonarne
Dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni
adiunkt w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7

 

• kierunek EKOENERGETYKA
Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

 ul. Leszczyńskiego 7

 

• kierunek INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Dr Paweł Kluza
adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki
ul. Głęboka 28