Menu

Relacje z wydarzeń

12.12.2017

 

 

 
Mikro Innowacje – Makro Korzyści
 
22 listopada 2017
 
Biblioteka Główna UP w Lublinie Sala Seminaryjna Nr 418 (IV p.)  ul. Akademicka 15,  godz. 9.30  
„Mikro innowacje – makro korzyści” –  granty w wysokości do 100 tys. zł 
na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia!
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat przedsięwzięcia realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju. Projekt jest ofertą dla tych, którzy mają pomysł na wykreowanie nowatorskiej inicjatywy. Głównym jego celem jest poprawa sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Z grantów mogą skorzystać zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, ale również osoby fizyczne i  nieformalne grupy osób fizycznych. W programie spotkania jest prezentacja założeń projektu oraz konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł! 
 
UWAGA!
ZGŁOSZENIA POMYSŁÓW INOWACYJNYCH TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA 2017!
ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

07.12.2017

 

W auli budynku ul. Skromna 8 odbyło się spotkanie studentów z zespołem realizującym projekt "Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego" koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Studenci kierunku Gastronomia i sztuki kulinarne i kierunku Technologia żywności mogli zapoznać się z inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej na przykładzie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej prowadzącego obsługę gastronomiczną szpitala i szkół. Jeden z filmów przedstawiał również powstanie i działalność ośrodka turystycznego w Bałtowie.

 

ekonomia_spoleczna_(4).pdf

 

 

10.11.2017

 

W sali seminaryjnej czytelni Biblioteki Głównej odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią mgr Agnieszkę Wasilak. Dziękujemy jej za poświęcony czas i profesjonalalizm. Uczestnicy dowiedzieli się i przetestowali swoją wiedzę, jak przygotować się do wystąpień publicznych, aby odbiorcy uzyskali właściwy wizerunek osoby występującej i przekazywany komunikat. Warsztaty trwały blisko 3 godziny, a materiały uzupełniające zostały im przekazane drogą elektroniczną

[ PDF PLAKAT DO POBRANIA ]

24.10.2017
06.07.2017

 

 

24 maja 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 


W ramach porozumienia będą odbywać się spotkania edukacyjne oraz warsztaty przygotowujące studentów, absolwentów i doktorantów do wejścia na rynek pracy.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Dorota Piekutowska, która będzie osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia i Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Iwona Pachcińska. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany był przez Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzatę Sokół oraz Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Marylą Wójtowicz. W ramach porozumienia partnerskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zobowiązuje się do:

 

1. Organizowania dla kadry oraz studentów warsztatów wiedzy o rynku pracy, obejmujących: sytuację na rynku pracy, wsparcie oferowane przez urzędy pracy ze środków krajowych i unijnych, promocje przedsiębiorczości oraz najnowsze badania i analizy Urzędu.

 

2. Udostępniania opracowanych przez Urząd materiałów informacyjnych i publikacji dotyczących poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu, sytuacji na rynku pracy oraz przekazywanie informacji o warsztatach prowadzonych w Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej.

 

3. Współorganizowania przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a także uczestnictwo pracowników Urzędu w konferencjach, akademickich targach pracy oraz  innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet.


Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako partner porozumienia zobowiązuje się do:


1. Przekazywania do Urzędu  opracowań i raportów dotyczących losów zawodowych absolwentów.
2. Współpracy w zakresie opracowywania i upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących: poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu oraz sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem problematyki zatrudnienia cudzoziemców.
3.Promocji partnerstwa m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu oraz upowszechnianie informacji o różnych przedsięwzięciach Urzędu.


Ze strony Uniwersytetu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami. 

Ze strony Urzędu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 

 

 


Współpraca pomiędzy instytucjami trwa od wielu lat, jednak sformalizowanie relacji pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z organizowaniem staży i praktyk dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, a także wymianę informacji o sytuacji na rynku pracy czy  zapotrzebowaniu pracodawców na wykwalifikowanych pracowników.
 

  

 [ Relacja w Radiu Centrum ]

 

01.06.2017

 

Warsztaty "Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jak mówić i być słyszanym? odbyły się 25 maja w Sali Seminaryjnej Biblioteki Głównej. Zajęcia prowadziła Pani Natalia Michalik z Biura Karier KUL.

 

 

01.06.2017

   

W dniu 11 maja 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców,

którego nasza Uczelnia jest członkiem. W imieniu Uczelni w spotkaniu uczestniczył Pan Lech Szafrański doradca zawodowy Biura Karier i Więzi z Absolwentami. 

 

 

 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje

na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce

oraz praw i obowiązków pracodawcy oraz

pracownika w świetle obowiązujących

przepisów.

 

 

 

 

 

            Spotkanie zostało zorganizowane  wspólnie

            z  Placówką  Straży  Granicznej  w  Lublinie

            oraz Państwowa Inspekcją Pracy w Lublinie.

 


10.04.2017

 

Warsztaty przeprowadziła pani Anna Kopciowska, międzynarodowy trener rozwoju osobistego, trener biznesu i coach. Przedstawiciel firmy Personality Resources International. Laureatka nagrody Businesswoman 2014 w kategorii Lider Coachingu w Polsce. Więcej informacji na www.annakopciowska.com

 

 

 

 

29.03.2017

 

Jak rozciągnąć godzinę?

Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności

 

  „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.”Albert Einstein

 

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami 28 marca 2017r. zorganizowało szkolenie pt. „Jak rozciągnąć godzinę? Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności” w sali seminaryjnej w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15. Celem szkolenia było ukierunkowanie uczestników na świadome i efektywne zarządzanie swoim czasem.  
 
Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Wasilak za przeprowadzenie warsztatów!

 

 

        

 

 

03.03.2017

 

W dniu 9 lutego 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie Klubu Pracodawców, które zainaugurowało pracę Klubu w 2017 roku. 

 

Podczas obrad przekazano aktualne informacje na temat form wsparcia, projektów i środków finansowych, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie w  2017 roku.  Z kolei Pan Jacek Paprota – Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił informacje na temat możliwości aplikowania o granty na innowacje społeczne w ramach projektu „Mikro innowacje. Makro korzyści”, realizowanego przez LFR  w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.  Istotnym punktem obrad Klubu Pracodawców była dyskusja i odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. instrumentów rynku pracy oraz zasad przyznawania określonych form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne.

 

Prezentacja własnej firmy dokonana przez Pana Łukasza Milewskiego Vice Prezesa Zarządu Zespołu Doradców Kredytowych - nowego Członka Klubu Pracodawców stanowiła epilog  spotkania. 

 

 

Źródło: www.mup.lublin.pl