[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

 

 

« wstecz

 Terminy kolejnych posiedzeń Komisji 
 

 

 

 2019 r.
14 października termin na składanie dokumentów: do 07 października 2019 roku
04 listopada termin na składanie dokumentów: do 28 października 2019 roku
25 listopada termin na składanie dokumentów: do 18 listopada 2019 roku
09 grudnia termin na składanie dokumentów: do 02 grudnia 2019 roku
20 grudnia termin na składanie dokumentów: do 13 grudnia 2019 roku
2020 r.
20 stycznia termin na składanie dokumentów 13 stycznia 2020 roku
 
Wnioski  wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ oraz streszczeniem nietechnicznym (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów przesłana na adres lke.lublin@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem.
Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)
 
W przypadku składania korekty wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych we wniosku, w odniesieniu do uwag Komisji.
 
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

 

OCENA RETROSPEKTYWNA

raport Użytkownika (aktualny druk) w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik word) należy przesłać na adres Komisji w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej

 

 

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.