Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

 Problematyka badawcza Zakładu Gospodarki Leśnej:
  • ocena wartości dendrologicznej i krajobrazowej parków wiejskich Lubelszczyzny
  • ocena odnowienia naturalnego dębu szypułkowego w drzewostanach południowo-wschodniej Polski
  • związki pomiędzy wartością dendrologiczną parków a ich wartościami estetycznymi
  • ekonomiczno-społeczne efekty gospodarki leśnej w Polsce: ekonomiczna efektywność zagospodarowania gruntów rolnych nie użytkowanych rolniczo przez zalesianie, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich oraz perspektyw rozwoju gospodarki leśnej
  • zagadnienia praktyczne związane ze specyfiką gospodarki leśnej, funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, w tym na terenach zabagnionych, zagadnienia związane z ochroną lasu oraz ochroną przyrody  – obszary Natura 2000 i grunty leśne objęte innymi formami ochrony przyrody
  • występowanie, rola i znaczenie jodły w lasach regionu oraz sposoby zagospodarowania drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły (realizowane są w ramach nadzorowania gospodarki leśnej w zasięgu działania RDLP w Lublinie)
  • problematyka technologii drewna w szerokim zakresie (w tym: ocena jakości drewna, konserwacja drewna oraz artystyczna obróbka)
  • badania powłok na drewnie, porównanie tradycyjnych i współczesnych metod
  • problematyka zachowania drewnianej architektury poobozowej (w tym wykonanie badania stanu zachowania i przyczyn zniszczeń 24 drewnianych budynków oraz prace konserwatorskie obejmujące jeden barak na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz porównanie skuteczności metod detekcji stanu drewna – m.in. tomografii komputerowej, tomografii akustycznej i rezystografii)