Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Hortiterapia studia II stop. stacjonarne obowizuje w roku akademickim 2016-2017

 

SEMESTR I (letni)                                     

Język obcy Angielski

Język obcy Francuski

Język obcy Niemiecki

Język obcy Rosyjski
Propedeutyka ogrodolecznictwa z elementami metodologii
Organizacja i zarządzanie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
Praktikum hortiterapeutyczne 1
Projektowanie i kształtowanie ogrodów terapeutycznych
Mała architektura ogrodowa
Ogrody specjalne
Ochrona roślin w ogrodach terapeutycznych
Entomofauna ogrodów
Dendrologia z elementami sylwoterapii
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
Przedmiot do wyboru Blok - 1 (hum. - społ.) Wybrane zagadnienia z psychologii
Przedmiot do wyboru Blok - 1 (hum. - społ.) Wybrane zagadnienia z socjologii
Przedmiot do wyboru Blok - 2 Rośliny ogrodowe 1
Przedmiot do wyboru Blok - 2 Walory odżywcze i prozdrowotne roślin ogrodnicznych


SEMESTR II  (zimowy)                                    

Kompozycje roślinne w terapii zajęciowej
Praktikum hortiterapeutyczne 2
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
Opieka zdrowotna
Pierwsza pomoc medyczna
Elementy  fizjoterapii
Metodyka pracy terapeutycznej
Przedmiot ogólnouczelniany
Metody statystyczne w hortiterapii

Seminarium dyplomowe 1

Wychowanie fizyczne
Przedmiot do wyboru Blok - 3 Rośliny ogrodowe 2
Przedmiot do wyboru Blok - 3 Walory dekoracyjne roślin uprawnych
Przedmiot do wyboru Blok - 4 (hum. - społ.) Ekonomia
Przedmiot do wyboru Blok - 4 (hum. - społ.) Zarządzanie w biznesie
Przedmiot do wyboru Blok - 5 (hum. - społ.) Zioła w tradycji ludowej
Przedmiot do wyboru Blok - 5 (hum. - społ.) Rośliny użytkowe w kulturach świata
Przedmiot do wyboru Blok - 6 Finansowanie przedsięwzięć w hortiterapii
Przedmiot do wyboru Blok - 6 Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu firmą

 

SEMESTR III (letni)                                     

Rośliny synantropijne w terenach zurbanizowanych
Wykorzystanie siedlisk wodnych w hortiterapii
Przedmiot do wyboru Blok - 7 Rośliny trujące i alergizujące
Przedmiot do wyboru Blok - 7 Inwazje roślinne
Przedmiot do wyboru Blok - 8 Naturalne siedliska przyrodnicze jako element terenoterapii
Przedmiot do wyboru Blok - 8 Rola roślinności tras turystycznych w terenoterapii
Przedmiot do wyboru Blok - 9 Surowce roślinne z elementami przetwórstwa
Przedmiot do wyboru Blok - 9 Warzywa, owoce i zioła w przetwórstwie domowym
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz