Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ogrodnictwo – Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Semestr I 

 

 

OGN2_1 Biologia molekularna

OGN2_2 Ogrodnictwo zrównoważone

OGN2_3 Statystyka i doświadczalnictwo

Przedmiot do wyboru 1 – Blok A

OGS2_4/1 Ekologia zapylania roślin ogrodniczych

OGS2_4/2 Zagrożenia środowiskowe w ogrodnictwie 

OGS2_4.3 Diagnostyka stanu fizjologicznego roślin  

OGS2_4/4 Techniki pomiarowe jakości owoców 

OGS2_4/5 Bioregulatory w ogrodnictwie

Przedmiot do wyboru 1 – Blok B

OGS2_5/1 Jakość i obrót materiału szkółkarskiego

OGS2_5/2 Projektowanie terenów zieleni

OGS2_5/3 Analiza instrumentalna w warzywnictwie

OGS2_5/4 Źródła informacji w doradztwie i ich przetwarzanie

Przedmiot hum.-społ. 1 – Blok C

OGS2_6/1 Marketing międzynarodowy i światowy

OGS2_6/2 Ochrona i konserwacja krajobrazu kulturowego

OGS2_6/3 Projektowanie przedsięwzięć z funduszy unijnych

OGS2_6/4 Marketing w nasiennictwie

OGS2_7 Przedsiębiorczość

OGS2_8/1 Język obcy specjalistyczny - Angielski

OGS2_8/2 Język obcy specjalistyczny - Niemiecki

OGS2_8/3 Język obcy specjalistyczny - Francuski

OGS2_8/4 Język obcy specjalistyczny - Rosyjski

 

Semestr II 

 

OGN2_9 Współczesne trendy w ochronie roślin

OGN2_10 Pozbiorcze traktowanie i zagospodarowanie płodów ogrodniczych

OGN2_11 Projektowanie upraw ogrodniczych

OGN2_12 Organizacja działalności doradczej w ogrodnictwie

Przedmiot do wyboru 1 – Blok D

OGS2_13/1 Uprawa winorośli i organizacja winnicy

OGS2_13/2 Budowa i pielęgnowanie terenów zieleni

OGS2_13/3 Odmianoznawstwo warzyw do przetwórstwa

OGS2_13/4 Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin

Przedmiot do wyboru 1 – Blok E

OGS2_14/1 Alternatywne rośliny sadownicze

OGS2_14/2 Aranżacje zieleni we wnętrzach

OGS2_14/3 Rośliny przyprawowe i lecznicze

OGS2_14/4 Szkółkarstwo specjalistyczne

 

Semestr III 

 

OGS2_16 Kultury in vitro w uprawie roślin ogrodniczych

OGS2_17 Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody

OGS2_18 Współczesne trendy w uprawie roli i żywieniu roślin

OGS2_19 Sterowana produkcja ogrodnicza

Przedmiot do wyboru 1 – Blok F

OGS2_20/1 Enologia

OGS2_20/2 Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

OGS2_20/3 Sterowanie jakością w produkcji grzybami

OGS2_20/4 Doradztwo nawozowe

Przedmiot do wyboru 1 – Blok G

OGS2_21/1 Uprawa krzewów owocowych

OGS2_21/2 Warzywnictwo specjalistyczne

OGS2_21/3 Komputerowe metody projektowania terenów zieleni

OGS2_21/4 Selected topics in modern horticulture

OGS2_22 Seminarium dyplomowe 1

 

Semestr IV 

 

OGS2_23 Techniki w produkcji ogrodniczej

Przedmiot do wyboru 1 – Blok H

OGS2_24/1 Formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych

OGS2_24/2 Produkcja roślin doniczkowych i na kwiat cięty

OGS2_24/3 Wielkotowarowe uprawy warzyw i roślin przyprawowych

OGS2_24/4 Diagnostyka w ochronie roślin ogrodniczych

Przedmiot hum.-społ. 2 – Blok I

OGS2_25/1 Filozofia i estetyka ogrodu

OGS2_25/2 Współczesne style ogrodowe

OGS2_25/3 Fairtrade w handlu owocami świata

OGS2_25/4 Rośliny w kulturze ludowej

OGS2_25/5 Etyka w produkcji żywności

OGS2_26 Seminarium dyplomowe 2

« wstecz