Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ogrodnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Semestr I

 

 

Botanika 1

Chemia z biochemią 1

Gleboznawstwo

Mikrobiologia

Technologia informatyczna

Przedmiot do wyboru 1 – Blok A (hum.-społ.)

  Ekonomia

  Socjologia

Przedmiot do wyboru 2 – Blok A (hum.-społ.)

 Historia ogrodnictwa

 Etyka 

Przedmiot do wyboru 1 – Blok B

Owoce tropikalne

Globalne zagrożenia środowiska

Przedmiot do wyboru 1- Blok C

Rośliny kosmetyczne i barwierskie

Agrometeorologia

Dziko rosnące rośliny jadalne

Fenologia i aerobiologia

Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Rosyjski
Wychowanie fizyczne 1

 

Semestr II   

 

Botanika 2

Chemia z biochemią 2

Fizjologia roślin

Podstawy genetyki i hodowli roślin

Nasiennictwo ogrodnicze

Dendrologia

Ekologia i ochrona środowiska

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Rosyjski
Wychowanie fizyczne 2

 

Semestr III   

 

 

Uprawa roli i roślin

Żywienie roślin

Zielarstwo

Szkółkarstwo sadownicze

Warzywnictwo 1

Sadownictwo 1

Rośliny ozdobne 1

Język obcy 3 - Angielski

Język obcy 3 - Francuski

Język obcy 3 - Niemiecki

Język obcy 3 - Rosyjski

 

Semestr IV

 

 

Warzywnictwo 2

Herbologia

Urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni

Sadownictwo 2

Mechanizacja ogrodnictwa

Rośliny ozdobne 2

Przedmiot do wyboru 1- Blok D

  Technika w produkcji sadowniczej

  Technologia uprawy roślin przyprawowych i leczniczych

  Drzewa i krzewy w terenach zieleni

  Ekologiczne uprawy nasienne

Język obcy 4 - Angielski

Język obcy 4 - Francuski

Język obcy 4 - Niemiecki

Język obcy 4 - Rosyjski

 

Semestr V

 

Fitopatologia

Szkodniki roślin

Szkółkarstwo ozdobne

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej

Przedmiot do wyboru 1- Blok E

  Produkcja warzyw pod osłonami

  Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami

  Uprawa roślin jagodowych

Przedmiot do wyboru 1 –Blok F

  Owoce i warzywa mało znane

  Zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleni

  Uprawy współrzędne i mieszane

  Rośliny energetyczne

Przedmiot do wyboru 2 - Blok F

  Diagnostyka patogenów i szkodników roślin

  General Horticulture

  Prowadzenie działalności gospodarczej

Przedmiot do wyboru 1 - Blok G

  Podstawy dekoracji roślinnych

  Nawożenie w uprawach ekologicznych i biodynamicznych

  Grzyby uprawne

 

Semestr VI

 

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Ochrona roślin. Metody i środki

Biotechnologia roślin

Nawadnianie i fertygacja w ogrodnictwie – praktikum

Przedmiot do wyboru 1- Blok H

  Pożytki pszczele

  Hortiterapia

  Biologiczne aspekty inwazji roślinnych

Przedmiot do wyboru 1 – Blok I 

  Ochrona upraw nasiennych i szkółkarskich przed chwastami

  Normalizacja i standaryzacja produktów ogrodniczych

  Monitoring szkodników roślin

  Funkcjonowanie i ochrona siedlisk słodkowodnych

Przedmiot do wyboru 2- Blok I

  Doradztwo nawozowe

  Metale ciężkie i ich szkodliwość

  Owady zapylające w produkcji roślinnej

Seminarium dyplomowe 1

Praktyka zawodowa (8 tygodni)

 

Semestr VII

 

Integrowana produkcja owoców i warzyw

Ocena jakości produktów ogrodniczych

Przechowalnictwo płodów ogrodniczych

Podstawy komunikacji i negocjacje (hum.-społ.)

Przedmiot do wyboru 1 - Blok J

 Rynek ogrodniczy

 Marketing w ogrodnictwie

 Choroby przechowalnicze płodów ogrodniczych

Przedmiot do wyboru 1 – Blok K

 Podstawy arborystyki

 Bezglebowe uprawy ogrodnicze

 Roślina w warunkach sterowanych

Przedmiot do wyboru 2 – Blok K

 Przyśpieszona uprawa warzyw

 Rośliny ozdobne do dekoracji balkonów i tarasów

 Ochrona upraw przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
Seminarium dyplomowe 2

« wstecz