Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Kierunek: Zielarstwo i fitoprodukty - studia stacjonarne I stopnia

 SEMESTR I

   Etyka (Hum.- Społ.)
SEMESTR II
   Język obcy 1
      Angielski B2
      Francuski B2
      Niemiecki B2
      Rosyjski B2
   Filozofia (Hum. - Społ.)
SEMESTR III
Język obcy 2
Angielski B2
Francuski B2
Niemiecki B2
Rosyjski B2
Anatomia człowieka
Genetyka i hodowla roślin zielarskich
Fitopatologia zielarska
Zielarstwo szczegółowe 1
Herbologia zielarska
Żywienie roślin
Diagnostyka potrzeb nawozowych
SEMESTR III
Język obcy 3
Angielski B2
Francuski B2
Niemiecki B2
Rosyjski B2
Anatomia człowieka
Genetyka i hodowla roślin zielarskich
Fitopatologia zielarska
Zielarstwo szczegółowe 1
Herbologia zielarska
Żywienie roślin
Diagnostyka potrzeb nawozowych
SEMESTR V
Ochrona roślin zielarskich
Konserwacja surowców zielarskich
Przechowalnictwa zielarskie
Standaryzacja surowców zielarskich
Ocena jakości fitoproduktów
Dietetyka i żywienie człowieka
Przyprawy krajowe i egzotyczne
Grzyby jadalne
Analiza chemiczna surowców zielarskich
Diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów
Ekonomika produkcji zielarskiej
SEMESTR VI
Towaroznawstwo zielarskie
Farmakologia
Chemia leków
Ekologiczne uprawy zielarskie
Uprawy integrowane
Ekologia i ochrona środowiska
Siedliska roślin zielarskich
Projektowanie plantacji zielarskich
Inżynieria w produkcji zielarskiej
Komputerowa analiza informacji
Przetwarzanie baz danych
Grafika inżynierska

Seminarium dyplomowe 1 (w tym metodyka wyszukiwania informacji naukowych - 2 godz.)

Praktyka (4 tyg.)
SEMESTR VII
Fitoterapia
Leki roślinne
Obrót produktami leczniczymi
Rośliny lecznicze świata
Naturalne produkty lecznicze
Zanieczyszczenia produktów zielarskich
Skażenia produktów roślinnych
Zarządzanie w sektorze zielarskim

Finansowanie projektów z funduszy UE (Hum. - Społ.)

Seminarium dyplomowe 2
Projekt inżynierski i egzamin dyplomowy
 
 
« wstecz