Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Kierunek: Zielarstwo i fitoprodukty - studia niestacjonarne I stopnia

SEMESTR I
   Język obcy 1
      Angielski B2
      Francuski B2
      Niemiecki B2
      Rosyjski B2
   Etyka (Hum. - Społ.)
SEMESTR II
    Język obcy 2
      Angielski B2
      Francuski B2
      Niemiecki B2
      Rosyjski B2
SEMESTR III
Język obcy 3
Angielski B2
Francuski B2
Niemiecki B2
Rosyjski B2
Anatomia człowieka
Fizjologia roślin
Zielarstwo szczegółowe 1
Żywienie roślin
Diagnostyka potrzeb nawozowych
SEMESTR IV
Język obcy 4
Angielski B2
Francuski B2
Niemiecki B2
Rosyjski B2
Ratownictwo medyczne
Zielarstwo szczegółowe 2
Entomologia zielarska

Szkółkarstwo i nasiennictwo zielarskie

Herbologia zielarska
Filozofia (Hum. - Społ.)
Ekonomia (Hum. - Społ.)
SEMESTR V
Farmakognozja
Ochrona roślin zielarskich
Surowce ze stanu naturalnego
Konserwacja surowców zielarskich
Przechowalnictwo zielarskie
Standaryzacja surowców zielarskich
Ocena jakości fitoproduktów

Prozdrowotne właściwości warzyw

Uprawa krzewów jagodowych
SEMESTR VI
Ekologiczne uprawy zielarskie
Uprawy integrowane
Ekologia i ochrona środowiska
Siedliska roślin zielarskich
Ekonomika produkcji zielarskiej
Dietetyka i żywienie człowieka
Przyprawy krajowe i egzotyczne
Grzyby jadalne
Analiza chemiczna surowców zielarskich
Diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów
Praktyka (4 tyg.)
SEMESTR VII
Towaroznawstwo zielarskie
Projektowanie plantacji zielarskich
Inżynieria w produkcji zielarskiej
Zanieczyszczenia produktów zielarskich
Skażenia produktów roślinnych
Komputerowa analiza informacji
Przetwarzanie baz danych
Grafika inżynierska
Farmakologia
Chemia leków

Seminarium dyplomowe 1 (w tym metodyka wyszukiwania

informacji naukowych - 2 godz.)
SEMESTR VIII
Fitoterapia
Leki roślinne
Obrót produktami leczniczymi
Rośliny lecznicze świata
Naturalne produkty lecznicze
Zarządzanie w sektorze zielarskim

Finansowanie projektów z funduszy UE (Hum. - Społ.)

Seminarium dyplomowe 2

 

Projekt inżynierski i egzamin dyplomowy
« wstecz