Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zielarstwo i terapie roślinne - studia I st. stacjonarne

 II rok

 ZTS1_18_1_Język_obcy_3_Angielski_B_2.pdf

 ZTS1_18_2_Język_obcy_3_Francuski_B_2.pdf

 ZTS1_18_3_Język_obcy_3_Niemiecki_B_2.pdf

 ZTS1_18_4_Język_obcy_3_Rosyjski_B_2.pdf

 ZTS1_19_Zielarstwo_szczegółowe_1.pdf

 ZTS1_20_Patogeny_roślin_i_surowców_zielarskich.pdf

 ZTS1_21_Hodowla_i_nasiennictwo_zielarskie.pdf

 ZTS1_22_Herbologia_zielarska.pdf

 ZTS1_23_1_Żywienie_roślin_zielarskich.pdf

 ZTS1_23_2_Diagnostyka_potrzeb_nawozowych.pdf

 ZTS1_24_1_ Analiza_chemiczna_surowców_zielarskich.pdf

 ZTS1_24_2_Diagnostyka_laboratoryjna_owoców_i_warzyw.pdf

 ZTS1_25_1_Terapie_naturalne.pdf

 ZTS1_25_2_Ogrody_botaniczne_i_farmakognostyczne.pdf

 ZTS1_26_1_Język_obcy_4_Angielski_B_2.pdf

 ZTS1_26_2_Język_obcy_4_Francuski_B_2.pdf

 ZTS1_26_3_Język_obcy_4_Niemiecki_B_2.pdf

 ZTS1_26_4_Język_obcy_4_Rosyjski_B_2.pdf

 ZTS1_27_Zielarstwo_szczegółowe_2.pdf

 ZTS1_28_Szkodniki_roślin_i_surowców_zielarskich.pdf

 ZTS1_29_Farmakognozja.pdf

 ZTS1_30_Rośliny_i_surowce_przyprawowe.pdf

 ZTS1_31_Anatomia_i_fizjologia_człowieka.pdf

 ZTS1_32_1_Grzyby_toksynotwórcze.pdf

 ZTS1_32_2_Ocena_zdrowotności_roślin_zielarskich.pdf

 ZTS1_33_1_Laboratoryjna_ocena_żywności_pochodzenia_roślinnego.pdf

 ZTS1_33_2_Charakterystyka_towaroznawcza_surowców_egzotycznych.pdf

 III rok

 ZTS1_34_Fitoterapia.pdf

 ZTS1_35_Farmakologia.pdf

 ZTS1_36_Ochrona_roślin_zielarskich.pdf

 ZTS1_37_Ratownictwo_medyczne.pdf

 ZTS1_38_Regulacje_prawne_w_zielarstwie.pdf

 ZTS1_39_Standaryzacja_surowców_zielarskich.pdf

 ZTS1_40_1_Rośliny_lecznicze_świata.pdf

 ZTS1_40_2_Etnofarmakologia.pdf

 ZTS1_41_1_Grzyby_w_dietetyce_i_terapii.pdf

 ZTS1_41_2_Ocena_jakości_warzyw.pdf

 ZTS1_42_1_Konserwacja_i_przechowywanie_surowców_zielarskich.pdf

 ZTS1_42_2_Przechowalnictwo_warzyw.pdf

 ZTS1_43_Ekologiczne_uprawy_zielarskie.pdf

 ZTS1_44_Towaroznawstwo_zielarskie.pdf

 ZTS1_45_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej.pdf

 ZTS1_46_Obrót_produktami_leczniczymi.pdf

 ZTS1_47_1_Reakcje_roślin_na_stresy_środowiskowe.pdf

 ZTS1_47_2_Choroby_nieinfekcyjne_roślin.pdf

 ZTS1_48_1_Ekologia_i_ochrona_środowiska.pdf

 ZTS1_48_2_Naturalne_i_antropogeniczne_siedliska_roślin_zielarskich.pdf

 ZTS1_49_1_Komputerowa_analiza_informacji.pdf

 ZTS1_49_2_Przetwarzanie_baz_danych.pdf

 ZTS1_50_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej.pdf

 ZTS1_51_Seminarium_dyplomowe_1.pdf

 ZTS1_52_Praktyka_4_tygodnie.pdf

  VI rok

 ZTS1_53_Dietetyka_i_żywienie_człowieka.pdf

 ZTS1_54_1_Biofortyfikacja_roślin_zielarskich.pdf

 ZTS1_54_2_Wojny_chemiczne_roślin.pdf

 ZTS1_55_1_Rośliny alergizujące.pdf

 ZTS1_55_2_Alergeny_środowiskowe.pdf

 ZTS1_56_1_Zanieczyszczenia_produktów_zielarskich.pdf

 ZTS1_56_2_Zanieczyszyszczenia_środowiskowe.pdf

 ZTS1_57_1_Zarządzanie_w_sektorze_zielarskim.pdf

 ZTS1_57_2_Finansowanie_projektów_z_funduszy_UE.pdf

 ZTS1_58_Seminarium_dyplomowe_2.pdf

 ZTS1_59_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy.pdf

« wstecz