Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zielona Urbanistyka - studia II stop. stacjonarne - obowiązuje w roku akademickim 2019-2020

 

Semestr I


Analizy w projektowaniu urbanistycznym
Opracowanie graficzne dokumentacji
Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne – podstawy projektowania proekologicznego
Planowanie urbanistyczne i transport – regionalne i miejscowe 1
Historia i teoria architektury krajobrazu  (przed.  hum.-społ.)
Zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu 1
Specjalistyczny język obcy 1 Angielski

Specjalistyczny język obcy 1 Francuski

Specjalistyczny język obcy 1 Niemiecki

Specjalistyczny język obcy 1 Rosyjski
Przedmiot fakultatywny – BLOK A - Rodzimość krajobrazu dolin rzecznych
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Siedliska priorytetowe w krajobrazie kulturowym Polski
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Awifauna w krajobrazie
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Renaturalizacja układów wodnych
Przedmiot fakultatywny – BLOK A - Metody ochrony roślin w terenach zurbanizowanych
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Ekologia miasta jako układu przyrodniczo-antropogenicznego
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Teoria urbanistyki – miasta przyszłości
Przedmiot fakultatywny – BLOK A – Metoda naukowej aplikacji – rodzaje dokumentacji projektowej
Przedmiot fakultatywny – BLOK B – Ochrona i waloryzacja szaty roślinnej w założeniach historycznych
Przedmiot fakultatywny – BLOK B – Rewitalizacja krajobrazu i obszarów zdegradowanych


Semestr II


Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego miasta
Roślinoznawstwo
Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne 2 – ochrona rodzimości krajobrazu
Planowanie urbanistyczne i transport – regionalne i miejscowe 2
Historia budowy miast – dziedzictwo miast historycznych  (przed.  hum.-społ.)
Ergonomia/Fitoergonomia
Zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu 2
Seminarium dyplomowe 1
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Ocena krajobrazu kulturowego
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Formy ochrony ekspozycji w krajobrazie kulturowym
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Ogrody tymczasowe
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Sacrum w krajobrazie regionu, kraju i Europy
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Ogród europejski w tradycji i współczesnym krajobrazie kulturowym/ Unikatowość krajobrazu regionów
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Ogród zabytkowy we współczesnych strukturach urbanistycznych
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Park miejski – funkcja, forma, relacja z krajobrazem
Przedmiot fakultatywny – BLOK C – Rodzima roślinność w krajobrazie, parku, ogrodzie


Semestr III


Ekologia miasta/Ekofizjografia
Historia i teoria architektury i urbanistyki (przed.  hum.-społ.)
Projektowanie zintegrowane
Seminarium dyplomowe 2
Studio projektowe
Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy
Przedmiot fakultatywny – BLOK D – Socjologia miasta – metody partycypacji (przed.  hum.-społ.)
Przedmiot fakultatywny – BLOK D – Prawo w planowaniu urbanistycznym (przed.  hum.-społ.)
Przedmiot fakultatywny – BLOK D – Genius loci  podstawą działań  rewitalizacyjnych (przed.  hum.-społ.)
Przedmiot fakultatywny – BLOK D – Rola przestrzeni publicznych (przed.  hum.-społ.)
Przedmiot fakultatywny – BLOK D – Znaczenie krajobrazu kulturowego  (przed.  hum.-społ.)
 

 

 

 

 

« wstecz