Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - st. I stop. niestacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

 

SEMESTR I / 8 zjazdów   
                               
Język obcy 1 Angielski
Język obcy 1 Niemiecki
Język obcy 1 Francuski
Język obcy 1 Rosyjski
Botanika z fitofenologią
Fizjologia roślin
Chemia z elementami biochemii
Gleboznawstwo
Ekologia ogólna
Przedmiot do wyboru 1 - blok A (humanistyczno-społeczny) Ekonomia
Przedmiot do wyboru 1 - blok A (humanistyczno-społeczny) Socjologia
Przedmiot do wyboru 2 - blok A (humanistyczno-społeczny) Etyka
Przedmiot do wyboru 2 - blok A (humanistyczno-społeczny) Historia ochrony roślin
BHP, ergonomia i ochrona własności intelektualnej (BHP i erg. - 6 godz. 1 ECTS)
Technologia informatyczna

SEMESTR II/ 8 zjazdów

Język obcy 2 Angielski
Język obcy 2 Niemiecki
Język obcy 2 Francuski
Język obcy 2 Rosyjski
Żywienie roślin
Uprawa roślin rolniczych
Uprawa roślin ogrodniczych
Uprawy leśne
Wybrane działy zoologii
Podstawy wirusologii, bakteriologii i mykologii

SEMESTR III/ 8 zjazdów

Język obcy 3 Angielski
Język obcy 3 Niemiecki
Język obcy 3 Francuski
Język obcy 3 Rosyjski
Herbologia
Entomologia ogólna
Entomologia stosowana 1
Fitopatologia ogólna
Fitopatologia szczegółowa 1
Genetyka
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Nasiennictwo
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Szkółkarstwo
Przedmiot do wyboru 2 - blok B Roślina w warunkach stresowych
Przedmiot do wyboru 2 - blok B Mikroelementy a choroby metaboliczno-fizjologiczne roślin


SEMESTR IV / 8 zjazdów

Język obcy 4 Angielski
Język obcy 4 Niemiecki
Język obcy 4 Francuski
Język obcy 4 Rosyjski
Entomologia stosowana 2
Fitopatologia szczegółowa 2
Metody i technika ochrony roślin
Pracownia fitopatologiczna
Biologiczna ochrona roślin
Techniki entomologiczne
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Zagrożenia środowisk wodnych
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Formy ochrony przyrody w Polsce
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Fitoindykacja środowiska
Przedmiot do wyboru 2 - blok C Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu firmą
Przedmiot do wyboru 2 - blok C Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

SEMESTR V/ 8 zjazdów   
                               
Biotechnologia roślin
Organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami
Diagnostyka patogenów roślin 1
Pracownia entomologiczna
Diagnostyka mikroorganizmów kwarantannowych
Programy komputerowe w ochronie roślin
Przedmiot do wyboru 3 - blok C Metale ciężkie w życiu roślin i człowieka
Przedmiot do wyboru 3 - blok C Rośliny użytkowe w terenach zieleni
Przedmiot do wyboru 4 - blok C Biologia i wartość użytkowa roślin warzywnych i zielarskich
Przedmiot do wyboru 4 - blok C Nowe technologie w uprawie grzybów
Przedmiot do wyboru 1 - blok D Owoce tropikalne
Przedmiot do wyboru 1 - blok D Enologia

SEMESTR VI/ 8 zjazdów   
                               
Diagnostyka patogenów roślin 2
Podstawy diagnostyki szkodników roślin
Techniki molekularne w diagnostyce fitopatologicznej
Ochrona owadów
Przedmiot do wyboru 2 - blok D Uprawa roślin kwietnikowych i rabatowych
Przedmiot do wyboru 2 - blok D Uprawa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych
Przedmiot do wyboru 3 - blok D Ekologia kwitnienia i zapylania roślin
Przedmiot do wyboru 3 - blok D Biologiczne aspekty inwazji roślinnych
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Szkodniki upraw małoobszarowych
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Szkodniki roślin przyprawowych i leczniczych
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Nowe tendencje w ochronie terenów zieleni
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

SEMESTR VII/ 8 zjazdów     
  
                           
Organizacja kontroli fitosanitarnej
Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin
Mikroorganizmy środowiska glebowego i ich wpływ na rośliny
Doradztwo i organizacja ochrony roślin
Przedmiot do wyboru 3 - blok E Entomopatogeny i ich znaczenie biocenotyczne
Przedmiot do wyboru 3 - blok E Choroby roślin ogrodowych
Przedmiot do wyboru 1 - blok F Mikroorganizmy szkodliwe dla roślin leczniczych i przyprawowych
Przedmiot do wyboru 1 - blok F Choroby przechowalnicze płodów ogrodniczych
Przedmiot do wyboru 2 - blok F Owady w służbie człowieka
Przedmiot do wyboru 2 - blok F Owady w ekosystemie miejskim
Przedmiot do wyboru 3 - blok F General plant protection
Przedmiot do wyboru 3 - blok F Ochrona drzew i krzewów iglastych
Seminarium dyplomowe 1 (w tym 2 godz. metodyki wyszukiwania informacji nauk.)

SEMESTR VIII/ 8 zjazdów   
                               
Integrowana ochrona roślin
Praktikum z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej
Efektywność stosowania pestycydów w ochronie roślin
Podstawy komunikacji i negocjacje (humanistyczno-społeczny)
Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Choroby fitoplazmatyczne roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Ochrona roślin warzywnych
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Owady zapylające w produkcji roślinnej
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Owady jako bioindykatory stanu środowiska
Przedmiot do wyboru 3 - blok G Choroby roślin egzotycznych
Przedmiot do wyboru 3 - blok G Zagrożenia chorobowe roślin uprawianych pod osłonami
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz