Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia I stop. stacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018


SEMESTR I
                                   
Język obcy 1 Angielski
Język obcy 1 Niemiecki
Język obcy 1 Francuski
Język obcy 1 Rosyjski
Wychowanie fizyczne 1
Botanika z fitofenologią
Fizjologia roślin
Chemia z elementami biochemii
Gleboznawstwo
Ekologia ogólna
Przedmiot do wyboru 1 - blok A (humanistyczno-społeczny) Ekonomia    
Przedmiot do wyboru 1 - blok A (humanistyczno-społeczny) Socjologia   
Przedmiot do wyboru 2 - blok A (humanistyczno-społeczny) Etyka   
Przedmiot do wyboru 2 - blok A (humanistyczno-społeczny) Historia ochrony roślin   
Wybrane działy zoologii
BHP, ergonomia i ochrona własności intelektualnej
Technologia informatyczna

SEMESTR II

Język obcy 2 Angielski
Język obcy 2 Niemiecki
Język obcy 2 Francuski
Język obcy 2 Rosyjski
Wychowanie fizyczne 2
Uprawa roślin rolniczych
Uprawa roślin ogrodniczych
Uprawy leśne
Genetyka
Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej
Żywienie roślin
Podstawy wirusologii, bakteriologii i mykologii
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Nasiennictwo   
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Szkółkarstwo   
Przedmiot do wyboru 2 - blok B Roślina w warunkach stresowych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok B Mikroelementy a choroby metaboliczno-fizjologiczne roślin
   
SEMESTR III

Język obcy 3 Angielski
Język obcy 3 Niemiecki
Język obcy 3 Francuski
Język obcy 3 Rosyjski
Entomologia ogólna
Entomologia stosowana 1
Fitopatologia ogólna
Fitopatologia szczegółowa 1
Herbologia
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Zagrożenia środowisk wodnych    
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Formy ochrony przyrody w Polsce   
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Fitoindykacja środowiska    
Przedmiot do wyboru 2 - blok C Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu firmą   
Przedmiot do wyboru 2 - blok C Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie   
Przedmiot do wyboru 3 - blok C Metale ciężkie w życiu roślin i człowieka   
Przedmiot do wyboru 3 - blok C Rośliny użytkowe w terenach zieleni   
Przedmiot do wyboru 4 - blok C Biologia i wartość użytkowa roślin warzywnych i zielarskich   
Przedmiot do wyboru 4 - blok C Nowe technologie w uprawie grzybów   

SEMESTR IV


Język obcy 4 Angielski
Język obcy 4 Niemiecki
Język obcy 4 Francuski
Język obcy 4 Rosyjski
Entomologia stosowana 2
Fitopatologia szczegółowa 2
Biotechnologia roślin
Metody i technika ochrony roślin
Pracownia fitopatologiczna
Techniki entomologiczne
Przedmiot do wyboru 1 - blok D Owoce tropikalne   
Przedmiot do wyboru 1 - blok D Enologia    
Przedmiot do wyboru 2 - blok D Uprawa roślin kwietnikowych i rabatowych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok D Uprawa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych   
Przedmiot do wyboru 3 - blok D Ekologia kwitnienia i zapylania roślin   
Przedmiot do wyboru 3 - blok D Biologiczne aspekty inwazji roślinnych
   
SEMESTR V       
                           
Organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami
Diagnostyka patogenów roslin 1
Pracownia entomologiczna
Diagnostyka organizmów kwarantannowych
Techniki molekularne w diagnostyce fitopatologicznej
Doradztwo i organizacja ochrony roślin
Programy komputerowe w ochronie roślin
Ochrona owadów
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Szkodniki upraw małoobszarowych   
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Szkodniki roślin przyprawowych i leczniczych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka   
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Nowe tendencje w ochronie terenów zieleni   
Przedmiot do wyboru 3 - blok E Entomopatogeny i ich znaczenie biocenotyczne   
Przedmiot do wyboru 3 - blok E Choroby roślin ogrodowych   

SEMESTR VI   
                               
Diagnostyka patogenów roślin 2
Podstawy diagnostyki szkodników roślin
Biologiczna ochrona roślin
Organizacja kontroli fitosanitarnej
Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok F Mikroorganizmy szkodliwe dla roślin leczniczych i przyprawowych   
Przedmiot do wyboru 1 - blok F Choroby przechowalnicze płodów ogrodniczych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok F Owady w służbie człowieka   
Przedmiot do wyboru 2 - blok F Owady w ekosystemie miejskim   
Przedmiot do wyboru 3 - blok F General plant protection   
Przedmiot do wyboru 3 - blok F Ochrona drzew i krzewów iglastych   
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
Seminarium dyplomowe 1 (w tym 2 godz. metodyki wyszukiwania informacji nauk.)

SEMESTR VII   
                               
Mikroorganizmy środowiska glebowego i ich wpływ na rośliny
Praktikum z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej
Integrowana ochrona roślin
Efektywność stosowania pestycydów w ochronie roślin
Podstawy komunikacji i negocjacje (hum.-społ.)
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Choroby fitoplazmatyczne roślin   
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Ochrona roślin warzywnych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Owady zapylające w produkcji roślinnej   
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Owady jako bioindykatory stanu środowiska   
Przedmiot do wyboru 3 - blok G Choroby roślin egzotycznych   
Przedmiot do wyboru 3 - blok G Zagrożenia chorobowe roślin uprawianych pod osłonami
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz