Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia II stop. stacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

 

SEMESTR I            

                       
Język obcy specjalistyczny Angielski
Język obcy specjalistyczny Niemiecki
Język obcy specjalistyczny Francuski
Język obcy specjalistyczny Rosyjski
Biologia molekularna
Statystyka i doświadczalnictwo
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1-blok A Przedsiębiorczość   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1-blok A Owady w historii i kulturze narodów   
Ekologia szkodników roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Entomologia sanitarna   
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Sanitary Entomology   
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Wybrane zagadnienia z zoogeografii   
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Rolnictwo zrównoważone   
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Ogrodnictwo zrównoważone   
Metodologia doświadczalnictwa
Genetyka odporności roślin
Pracownia bakteriologiczna
Procedury i praktyki w laboratoriach granicznych
Zrównoważona ochrona roślin przed chwastami


SEMESTR II


Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
Mechanizmy odporności roślin na agrofagi
Mechanizmy odporności agrofagów na pestycydy
Mykotoksyny i grzyby toksynotwórcze
Diagnostyka szkodników roślin
Ekologia mikroorganizmów
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 2 -blok D Zarządzanie   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 2 -blok D Psychologia   
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Grzyby nadrzewne i ich znaczenie   
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Metody stosowane w taksonomii grzybów   
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Ochrona upraw leśnych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Protection of forest crops    
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Ochrona roślin sadowniczych   
Seminarium dyplomowe 1
Ekotoksykologia pestycydów


SEMESTR III


GMO i bioetyka w ochronie roślin
Monitoring szkodników roślin
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 3-blok F Coaching   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 3-blok F Filozofia   
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Szkodniki przechowywanych surowców roślinnych   
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Społeczeństwa owadów   
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Communities of insects   
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Ochrona roślin w uprawach ekologicznych   
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Ochrona roślin klimatu ciepłego
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
 

 

 

 

 

 

« wstecz