Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zarządzanie Jakością w Produjcji Roślinnej - st. stac. II stopnia

 

Semestr I

 

Genetyczne doskonalenie roślin

Projakościowa uprawa roli i roślin

Chemizacja a jakość płodów ogrodniczych

Nawożenie a jakość plonu

Biologiczne zanieczyszczenia surowców roślinnych

Ekonomia menadżerska (hum.-społ.)

Przedsiębiorczość (hum.-społ.)

Prawo gospodarcze

Prawo żywnościowe

Ochrona środowiska

Normalizacja i certyfikacja

Przedmiot do wybory BLOK A - Jakość surowców roślinnych a stan środowiska

Przedmiot do wybory BLOK A - Właściwości odżywcze i lecznicze warzyw i ziół

Przedmiot do wybory BLOK A - Ekologia zapylania roślin uprawnych

Przedmiot do wybory BLOK B - Fizjologia rozwoju i plonowania roślin

Przedmiot do wybory BLOK B - Produkty pszczele i apiterapia

Przedmiot do wybory BLOK B - Ekofizjologia

Język obcy specjalistyczny - angielski

Język obcy specjalistyczny - francuski

Język obcy specjalistyczny - niemiecki

Język obcy specjalistyczny - rosyjski

Wychowanie fizyczne

Metodologia

 

 

Semestr II

 

Ocena jakości surowców roślinnych

Wdrażanie i dokumentowanie SZJ

Audyty SZJ

Higiena surowców roślinnych

Zarządzanie jakością

Systemy jakości w produkcji podstawowej

Przedmiot do wybory 1 BLOK C - Badania marketingowe

Przedmiot do wybory 1 BLOK C - Zarządzanie projektami

Przedmiot do wybory 2 BLOK C - Zarządzanie zespołem

Przedmiot do wybory 2 BLOK C - Zarzązdanie ryzykiem

Przedmiot do wybory 1 BLOK D (hum.-społ) - Zarządzanie strategiczne

Przedmiot do wybory 1 BLOK D (hum.-społ) - Etyka w działalności gospodarczej

Przedmiot do wybory 1 BLOK E - Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Przedmiot do wybory 1 BLOK E - Zapewnienie jakości materiału szkółkarskiego

Przedmiot do wybory 1 BLOK E - Fizjologiczne choroby roślin ogrodniczych

Przedmiot do wybory 1 BLOK E - Przechowywanie a jakość roślin ozdobnych

Przedmiot do wybory 2 BLOK E - GMO a bezpieczeństwo żywności

Przedmiot do wybory 2 BLOK E - Integrowana ochrona roślin

Przedmiot do wybory 2 BLOK E - Interakcje owad - roślina

Przedmiod ogólnouczelniany do wyboru

Seminarium dyplomowe 1

 

 

Semestr III

 

Towaroznawstwo produktów roślinnych

Statystyczne sterowanie proesem

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Przedmiot do wybory 1 BLOK F - Zanieczyszczenia surowców roślinnych

Przedmiot do wybory 1 BLOK F - Przechowywanie owoców i warzyw

Przedmiot do wybory 2 BLOK F - Opakowania owoców i warzyw

Przedmiot do wybory 2 BLOK F - Współczesne trendy w produkcji owoców i warzyw

Przedmiot do wybory BLOK G -  Zarządzanie marką

Przedmiot do wybory BLOK G - Ekonomika jakości

Seminarium dyplomowe 2

 

« wstecz