Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Architektura Krajobrazu - studia I st. stacjonarne 2016-2017

 

SEMESTR I 

 

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Rosyjski

Technologia informacyjna

Przedmiot humanistyczny I - Filozofia

Przedmiot humanistyczny I - Etyka

Przedmiot humanistyczny I - Dziedzictwo kulturowe Europy

Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia

Matematyka

Geometria wykreślna

Biologia roślin 

Ekologia

Historia sztuki i architektury

Forma i kolor w przestrzeni

Rysunek architektoniczno-urbanistyczny

Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane 1

Zasady projektowania krajobrazu

 

SEMESTR II

 

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Rosyjski

Wychowanie fizyczne 1

Przedmiot humanistyczny II - Estetyka

Przedmiot humanistyczny II - Naturalne i kulturowe krajobrazy Polski

Rysunek i rzeźba 1

Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane 2

Szata roślinna - rośliny zielne ozdobne 1

Szata roślinna - dendrologia 1

Grafika inżynierska 1

Gleboznawstwo

Geodezja

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu I

Praktyka zawodowa I 

 

SEMESTR III

 

Język obcy 3 - Angielski

Język obcy 3 - Francuski

Język obcy 3 - Niemiecki

Język obcy 3 - Rosyjski

Wychowanie fizyczne 2

Rysunek i rzeźba 2

Szata roślinna - fitosocjologia 1

Szata roślinna - rośliny zielne ozdobne 2

Szata roślinna - dendrologia 2

Historia sztuki ogrodowej

Grafika inżynierska 2

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II

Podstawy urbanistyki i ruralistyki

Podstawy prawa w działalności architekta krajobrazu

 

SEMESTR IV

 

Język obcy 4 – Angielski

Język obcy 4 – Francuski

Język obcy 4 – Niemiecki

Język obcy 4 – Rosyjski

Rysunek i rzeźba 3

Fizjografia 1

Szata roślinna - fitosocjologia 2

Szata roślinna - rośliny użytkowe i synantropijne

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu III

Budowa obiektów architektury krajobrazu

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I 

Konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK A - Podstawy planowania przestrzennego

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK A - Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych

Przedmiot ogólnouczelniany

Praktyka zawodowa II 

 

SEMESTR V

 

Fizjografia 2

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu IV

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu II 

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B - Programy graficzne w projektowaniu

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B - Komputerowe opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B - Makietowanie 

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B - Modelowanie 3D

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B - Warsztat fotograficzny w procesie projektowym

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Ogrody naturalistyczne i wodne

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Trawy i powierzchnie trawiaste

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK B - Wzornictwo we współczesnym wyposażeniu przestrzeni publicznych

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK B - Kształtowanie przydomowych terenów zieleni/ Ogrody niskonakładowe

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C - Historia sztuki i kultury

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C - Historyczne kompozycje zieleni w strukturach miejskich 

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Drzewa i krzewy ozdobne w terenach zielni/Metody wyceny wartości drzew

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Synantropizacja flory i inwazje roślinne 

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Ekosystemy torfowiskowe w krajobrazie 

 

SEMESTR VI

 

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu V

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu III 

Fauna w krajobrazie

Ekonomia i zarządzanie

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK D - Szata roślinna historycznych parków i ogrodów

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK D - Rośliny wrzosowate w kształtowaniu krajobrazu/ Trawy ozdobne w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK D - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK D - Projektowanie rabat i kwietników/Byliny w parkach i ogrodach

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK D - Dobór i aranżacja ozdobnych roślin sezonowych (ogrody, balkony, tarasy)

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK D - Funkcjonowanie i ochrona siedlisk wodnych w krajobrazie

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK D - Kształtowanie struktur ekologicznych na terenach zurbanizowanych

Seminarium dyplomowe 1 

Praktyka zawodowa III

 

SEMESTR VII

 

Projektowanie wielkoprzestrzenne

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK E - Kształtowanie terenów rekreacyjnych
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK E - Kształtowanie zieleni towarzyszącej komunikacji (drogi, parkingi, ścieżki rowerowe)

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK E - Ogrody specjalne (ogrody na dachach, ogrody wertykalne, ogrody sensoryczne)

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK E - Ogrody dla hortiterapii /Podstawy zielarstwa

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK E - Ozdobne ogrody użytkowe/ Rośliny miododajne/ Ogrody motyli

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK E - Ogrody pokazowe

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK E - Komozycja i fotografia w architekturze krajobrazu

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK E - Projektowanie systemów nawadniania/ Wykorzystanie wody opadowej w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK E - Terapie naturalne

Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK E - Stresy środowiskowe roślin a ich wartość ozdobna

Studio projektowe

Seminarium dyplomowe 2

 

 

 

 

« wstecz