Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Architektura Krajobrazu studia II stop. niestacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

 

SEMESTR I - 10 zjazdów

Historia i teoria kształtowania przestrzeni (hum.-społ.)
Język obcy Angielski
Język obcy Francuski
Język obcy Niemiecki
Język obcy Rosyjski
Ochrona krajobrazu
Systemy informacji przestrzennej
Socjologia i psychologia środowiska (hum.-społ.)
Planowanie przestrzenne
Przedmiot do wyboru - BLOK A (hum.-społ.) Podstawy komunikacji i negocjacje / Przedsiębiorczość
Przedmiot do wyboru - BLOK A (hum.-społ.) Kreacja w przestrzeni publicznej
Przedmiot do wyboru - BLOK A (hum.-społ.) Sacrum w krajobrazie regionu, Polski i Europy / Symbolika i znaczeniowość krajobrazu
Przedmiot do wyboru - BLOK B Rekultywacja krajobrazu i terenów zdegradowanych
Przedmiot do wyboru - BLOK B Ochrona i waloryzacja szaty roślinnej w założeniach historycznych i na terenach zurbanizowanych
Przedmiot do wyboru - BLOK B Projektowanie małej architektury w przestrzeniach publicznych / Ksztaltowanie złożonych struktur w krajobrazie kulturowym
Przedmiot do wyboru - BLOK C Renaturalizacja układów wodnych, rzek i zbiorników
Przedmiot do wyboru - BLOK C Ekologia miasta jako układu przyrodniczo-antropogenicznego / Siedliska priorytetowe w krajobrazie kulturowym Polski
Przedmiot do wyboru - BLOK C Zbiorowiska synantropijne w krajobrazie zurbanizowanym / Wybrane zagadnienia z herbologii


SEMESTR II - 10 zjazdów


Wybrane zagadnienia z teorii urbanistyki
Projektowanie zintegrowane
Kształtowanie krajobrazu miast
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
Przedmiot do wyboru - BLOK D Projektowanie w krajobrazie chronionym i historycznym
Przedmiot do wyboru - BLOK D Ocena krajobrazu kulturowego / Unikatowość krajobrazu Polski
Przedmiot do wyboru - BLOK D Rodzima roślinność w krajobrazie, parku, ogrodzie / Ogród leśny
Przedmiot do wyboru - BLOK E Rewitalizacja krajobrazowa terenów zurbanizowanych
Przedmiot do wyboru - BLOK E Projektowanie konserwatorskie
Przedmiot do wyboru - BLOK E Studia i analizy dla potrzeb opracowań konserwatorskich
Seminarium dyplomowe 1


SEMESTR III - 10 zjazdów

Studia projektowe
Inżynieria krajobrazu
Przedmiot do wyboru - BLOK F Metody ochrony roślin w terenach zurbanizowanych / Choroby roślin parkowych i leśnych
Przedmiot do wyboru - BLOK F Rodzimość krajobrazu doliny Bugu / Awifauna w krajobrazie
Przedmiot do wyboru - BLOK F Formy ochrony ekspozycji w krajobrazie kulturowym
Seminarium dyplomowe 2
Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 


 

« wstecz