Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Architektura Krajobrazu studia I stop. stacjonatne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

 

SEMESTR I

Język obcy 1 Angielski
Język obcy 1 Francuski
Język obcy 1 Niemiecki
Język obcy 1 Rosyjski
Technologia informacyjna
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru I Filozofia
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru I Etyka
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru I Dziedzictwo kulturowe Europy
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia
Matematyka
Geometria wykreślna
Biologia roślin
Ekologia
Historia sztuki i architektury (przedmiot hum.-społ.)
Forma i kolor w przestrzeni
Rysunek architektoniczno-urbanistyczny
Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane 1
Zasady projektowania krajobrazu

SEMESTR II

Język obcy 2 Angielski
Język obcy 2 Francuski
Język obcy 2 Niemiecki
Język obcy 2 Rosyjski
Wychowanie fizyczne 1
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru II Estetyka
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru II Naturalne i kulturowe krajobrazy Polski
Rysunek i rzeźba 1
Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane 2
Szata roślinna - rośliny zielne ozdobne 1
Szata roślinna - dendrologia 1
Grafika inżynierska 1
Gleboznawstwo
Geodezja
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu I
Praktyka zawodowa I ***

SEMESTR III


Język obcy 3 Angielski
Język obcy 3 Francuski
Język obcy 3 Niemiecki
Język obcy 3 Rosyjski
Wychowanie fizyczne 2
Rysunek i rzeźba 2
Szata roślinna - fitosocjologia 1
Szata roślinna - rośliny zielne ozdobne 2
Szata roślinna - dendrologia 2
Historia sztuki ogrodowej
Grafika inżynierska 2
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II
Podstawy urbanistyki i ruralistyki
Podstawy prawa w działalności architekta krajobrazu

SEMESTR IV

Język obcy 4 Angielski
Język obcy 4 Francuski
Język obcy 4 Niemiecki
Język obcy 4 Rosyjski
Rysunek i rzeźba 3
Fizjografia 1
Szata roślinna - fitosocjologia 2
Szata roślinna - rośliny użytkowe i synantropijne
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu III
Budowa obiektów architektury krajobrazu
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I *)
Konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK A Podstawy planowania przestrzennego
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK A Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych
Praktyka zawodowa II ***

SEMESTR V

Fizjografia 2
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu IV
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu II *)
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B Programy graficzne w projektowaniu
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B Komputerowe opracowanie dokumentacji projektowej
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B Podstawy modelowania 3D
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B Mozaika artystyczna w krajobrazie
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B Forma przestrzenna w krajobrazie
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B Akwarela w sztukach projektowych
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B Projektowanie systemów nawadniania. Wykorzystanie wody opadowej w terenach zieleni
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B Ogrody naturalistyczne i wodne
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B Trawy i powierzchnie trawiaste
Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK B Wzornictwo we współczesnym wyposażeniu przestrzeni publicznych
Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK B Architektura krajobrazu w systemie low-tech (niskobudżetowa i mało inwazyjna)
Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK B Zasady dekoracji i kompozycji z roślin doniczkowych
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C Historia sztuki i kultury
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C Historyczne kompozycje zieleni w strukturach miejskich
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C Drzewa i krzewy ozdobne w terenach zielni. Metody wyceny wartości drzew
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C Synantropizacja flory i inwazje roślinne
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C  Ekosystemy torfowiskowe w krajobrazie


SEMESTR VI

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu V
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu III *)
Fauna w krajobrazie
Ekonomia i zarządzanie
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK D Szata roślinna historycznych parków i ogrodów
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK D Rośliny wrzosowate w kształtowaniu krajobrazu. Trawy ozdobne
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK D Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK D Projektowanie rabat i kwietników. Byliny w parkach i ogrodach
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK D Kształtowanie przydomowych terenów zieleni. Ogrody niskonakładowe
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK D Dobór i aranżacja ozdobnych roślin sezonowych (ogrody, balkony, tarasy)
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK D Ogrody dla hortiterapii
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK D Funkcjonowanie i ochrona siedlisk wodnych w krajobrazie
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK D Kształtowanie struktur ekologicznych na terenach zurbanizowanych
Seminarium dyplomowe 1 **)
Praktyka zawodowa III***)

SEMESTR VII

Projektowanie wielkoprzestrzenne
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK E Kształtowanie zieleni towarzyszącej komunikacji (drogi, parkingi, ścieżki rowerowe)
Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK E Kształtowanie terenów rekreacyjnych
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK E Ogrody specjalne (ogrody na dachach, ogrody wertykalne, ogrody sensoryczne)
Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK E Ogrody pokazowe
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK E Rysunek pejzażowy
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK E Kompozycja i fotografia w architekturze krajobrazu
Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK E Wizualizacje projektów i modele przestrzenne
Przedmiot fakultatywny 4 - BLOK E Zaawansowana obróbka graficzna projektów
Studio projektowe
Seminarium dyplomowe 2
Praca inżynierska i egzamin dyplomowy
 

 

 

 

 

 

 

« wstecz