Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zielarstwo i terapie roślinne - studia I st. niestacjonarne obowiązuje od roku akademickiego 2013-2014

 

SEMESTR I - 8 zjazdów

 

ZTN1_1_1_Język_obcy_1_Angielski_B_2

ZTN1_1_2_Język_obcy_1_Francuski_B_2

ZTN1_1_3_Język_obcy_1_Niemiecki_B_2

ZTN1_1_4_Język_obcy_1_Rosyjski_B_2

ZTN1_2_1_Historia_ zielarstwa_i_leku_roślinnego
ZTN1_2_2_Etyka

ZTN1_3_BHP_z_ergonomią

ZTN1_4_Technologie_informacyjne

ZTN1_5_Botanika_i_podstawy_fitosocjologii

ZTN1_6_Podstawy_chemii

ZTN1_7_Mikrobiologia

ZTN1_8_Gleboznstwo

 

  

SEMESTR II - 9 zjazdów

 

ZTN1_9_1_Język_obcy_2_Angielski_B_2

ZTN1_9_2_Język_obcy_2_Francuski_B_2

ZTN1_9_3_Język_obcy_2_Niemiecki_B_2

ZTN1_9_4_Język_obcy_2_Rosyjski_B_2

ZTN1_10_1_Ekonomia

ZTN1_10_2_Ogrody_botaniczne_i_farmakognostyczne

ZTN1_11_Wybrane_zagadnienia_z_biochemii_roślin

ZTN1_12_Fizjologia_roślin

ZTN1_13_Genetyka_i_hodowla_roślin

ZTN1_14_Uprawa_roli_i_żywienie_roślin

ZTN1_15_Propedeutyka_zielarstwa

 

 

 

SEMESTR III - 9 zjazdów

 

ZTN1_16_1_Język_obcy_3_Angielski_B_2

ZTN1_16_2_Język_obcy_3_Francuski_B_2

ZTN1_16_3_Język_obcy_3_Niemiecki_B_2

ZTN1_16_4_Język_obcy_3_Rosyjski_B_2

 ZTN1_17_1_Rośliny_alergizujące

ZTN1_17_2_Modyfikacje_genetyczne_roślin_zielarskich
ZTN1_17_3_Zrównoważona_ochrona_upraw_zielarskich_przed_chwastami

ZTN1_18_Podstawy_analityki_laboratoryjnej

ZTN1_19_Farmakologia

ZTN1_20_Dietetyka_i_żywienie_człowieka

ZTN1_21_Komputerowe_techniki_przetwarzania_danych

ZTN1_22_Nasiennictwo_i_szkółkarstwo_roślin_zielarskich

 


SEMESTR IV - 9 zjazdów

 

ZTN1_23_1_Język_obcy_4_Angielski_B_2

ZTN1_23_2_Język_obcy_4_Francuski_B_2

ZTN1_23_3_Język_obcy_4_Niemiecki_B_2

ZTN1_23_4_Język_obcy_4_Rosyjski_B_2

ZTN1_24_Farmakognozja

ZTN1_25_Zielarstwo_ogólne

ZTN1_26_Terapie_naturalne

ZTN1_27_Rośliny_przyprawowe

ZTN1_28_Surowce_ze_stanowisk_naturalnych

 

 

 

SEMESTR V - 9 zjazdów

 

ZTN1_29_1_Rośliny_toksyczne _pokojowe_i_dziko_rosnące

ZTN1_29_2_Anatomia_i_fizjologia_człowieka

ZTN1_29_3_Reakcja_roślin_na_stresy_środowiskowe

ZTN1_30_Zielarstwo_szczegółowe_1

ZTN1_31_Biotechnologia_roślin_zielarskich

ZTN1_32_Analiza_instrumentalna_1

ZTN1_33_Standaryzacja_i_ocena_jakości_surowców_przyprawowych_i_kosmetycznych

ZTN1_34_Fitoterapia

ZTN1_35_Herbologia

 

 

SEMESTR VI - 6 zjazdów

 

ZTN1_36_1_Zanieczyszczenia_mikrobiologiczne_roślin_i_surowców_zielarskich
ZTN1_36_2_Szkodniki_przechowalnicze_surowców_zielarskich
ZTN1_36_3_Nabywanie_stosowanie_i_obrót_środkami_ochrony_roślin

ZTN1_37_Zielarstwo_szczegółowe_2

ZTN1_38_Analiza_instrumentalna_2

ZTN1_39_Integrowane_i_ekologiczne_uprawy_zielarskie

ZTN1_40_Rośliny_lecznicze

ZTN1_41_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej

ZTN1_42_Praktyka_4_tygodnie

 

 

SEMESTR VII - 9 zjazdów

 

ZTN1_43_1_Enologia
ZTN1_43_2_Systemy_jakości_w_produkcji_i_obrocie_ziołami
ZTN1_43_3_Zastosowanie_roślin_ozdobnych

ZTN1_44_Ekologia_i_ochrona_środowiska

ZTN1_45_Konserwacja_i_przechowalnictwo_surowców_i_przetworów_zielarskich

ZTN1_46_Rośliny_sadownicze_mało_znane

ZTN1_47_Choroby_szkodniki_i_ochrona_roślin_zielarskich

ZTN1_48_Towaroznawstwo_zielarskie

ZTN1_49_Seminarium_dyplomowe_1_w_tym_2_godziny_przygotowania_bibliotecznego

 

 

SEMESTR VIII - 6 zjazdów

 

ZTN1_50_1_Ratownictwo_medyczne
ZTN1_50_2_Rośliny_i_surowce_roślinne_na_cele_energetyczne
ZTN1_50_3_Rośliny_zielarskie_w_eko-agroturystyce

ZTN1_51_Laboratoryjne_metody_oceny_żywności_i_ziół

ZTN1_52_Sterowane_uprawy_zielarskie

ZTN1_53_Grzyby_jadalne_i_lecznicze

ZTN1_54_Obrót_produktami_zielarskimi

ZTN1_55_Zanieczyszczenia_i_skażenia_surowców_zielarskich

ZTN1_56_Seminarium_dyplomowe_2

ZTN1_57_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

ZTN1_58_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej

 

 

 

« wstecz