Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zielarstwo i terapie roślinne - studia I st. niestacjonarne obowiązuje od roku akademickiego 2015-2016


SEMESTR I - 8 zjazdów

 

ZTN1_1_1_Język_obcy_1_Angielski

ZTN1_1_2_Język_obcy_1_Francuski 

ZTN1_1_3_Język_obcy_1_Niemiecki

ZTN1_1_4_Język_obcy_1_Rosyjski

ZTN1_2_BHP_z_ergonomią 

ZTN1_3_Botanika_i_podstawy_fitosocjologii 

ZTN1_4_Podstawy_chemii 

ZTN1_5_Mikrobiologia 

ZTN1_6_Gleboznawstwo 

ZTN1_7_Uprawa_roślin_i_nawożenie
Przedmiot do wyboru - Blok  1  (Hum. - Społ.) - ZTN1_8_1_Historia_zielarstwa_i_leku_roślinnego
Przedmiot do wyboru - Blok  1  (Hum. - Społ.) - ZTN1_8_2_Etyka

  

  

SEMESTR II - 9 zjazdów

 

ZTN1_9_1_Język_obcy_2_Angielski

ZTN1_9_2_Język_obcy_2_Francuski

ZTN1_9_3_Język_obcy_2_Niemiecki

ZTN1_9_4_Język_obcy_2_Rosyjski

ZTN1_10_Podstawy_analityki_laboratoryjnej 

ZTN1_11_Wybrane_zagadnienia_z_biochemii_roślin 

ZTN1_12_Fizjologia_roślin 

ZTN1_13_Zielarstwo_ogólne

ZTN1_14_Nasiennictwo_roślin_zielarskich

ZTN1_15_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej  (Hum. - Społ.)
Przedmiot do wyboru - Blok 2 - ZTN1_16_1_Substancje_biologicznie_czynne

Przedmiot do wyboru - Blok 2 - ZTN1_16_2_Wartość_odżywcza_owoców_i_warzyw

 

 

SEMESTR III - 9 zjazdów

 

ZTN1_17_1_Język_obcy_3_Angielski

ZTN1_17_2_Język_obcy_3_Francuski

ZTN1_17_3_Język_obcy_3_Niemiecki

ZTN1_17_4_Język_obcy_3_Rosyjski

ZTN1_18_Wychowanie_fizyczne_1
ZTN1_19_Genetyka_i_hodowla_roślin
ZTN1_20_Zielarstwo_szczegółowe_1
ZTN1_21_Chwasty_w_uprawach_zielarskich
ZTN1_22_Ekologia_i_ochrona_środowiska
ZTN1_23_Technologie_informacyjne
Przedmiot do wyboru - Blok 3 - ZTN1_24_1_Ekologiczne_uprawy_nasienne_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 3 - ZTN1_24_2_Produkcja_a_jakość_materiału_siewnego
Przedmiot do wyboru - Blok 4 (Hum. - Społ.) - ZTN1_25_1_Ekonomia

Przedmiot do wyboru - Blok 4 (Hum. - Społ.) - ZTN1_25_2_Filozofia
Przedmiot do wyboru - Blok  5 - ZTN1_26_1_Żywienie_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok  5 - ZTN1_26_2_Diagnostyka_potrzeb_nawozowych_roślin

 


SEMESTR IV - 9 zjazdów

 

ZTN1_27_1_Język_obcy_4_Angielski

ZTN1_27_2_Język_obcy_4_Francuski

ZTN1_27_3_Język_obcy_4_Niemiecki

ZTN1_27_4_Język_obcy_4_Rosyjski

ZTN1_28_Farmakognozja
ZTN1_29_Farmakologia
ZTN1_30_Zielarstwo_szczegółowe_2
ZTN1_31_1_Ratownictwo_medyczne
Przedmiot do wyboru - Blok 6 - ZTN1_32_1_Analiza_chemiczna_surowców_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 6 - ZTN1_32_2_Diagnostyka_laboratoryjna_owoców_i_warzyw
Przedmiot do wyboru - Blok 7 - ZTN1_33_1_Dietetyka_i_żywienie_człowieka

Przedmiot do wyboru - Blok 7 - ZTN1_33_2_Produkty_roślinne_w_diecie
Przedmiot do wyboru - Blok 8 - ZTN1_34_1_Anatomia_i_fizjologia_człowieka

Przedmiot do wyboru - Blok 8 - ZTN1_34_2_Rośliny_oleiste_i_biooleje

 

 

SEMESTR V - 9 zjazdów

 

ZTN1_35_Zarys fitoterapii
ZTN1_36_Patogeny_roślin_i_surowców_zielarskich
ZTN1_37_Szkodniki_roślin_i_surowców_zielarskich
Przedmiot do wyboru - Blok 9 - ZTN1_38_1_Reakcja_roślin_na_stresy_środowiskowe

Przedmiot do wyboru - Blok 9 - ZTN1_38_1_Fizjologiczne_choroby_nieinfekcyjne
Przedmiot do wyboru - Blok 10 - ZTN1_39_1_Zielone_farmy_miejskie

Przedmiot do wyboru - Blok 10 - ZTN1_39_2_Nowoczesne_systemy_uprawy_roślin
Przedmiot do wyboru - Blok 11 - ZTN1_40_1_Surowce_ze_stanowisk_naturalnych

Przedmiot do wyboru - Blok 11 - ZTN1_40_2_Bioróżnorodność_gatunkowa_flory_polskiej
Przedmiot do wyboru - Blok 12 - ZTN1_41_1_Rośliny_przyprawowe

Przedmiot do wyboru - Blok 12 - ZTN1_41_2_Egzotyczne_gatunki_owoców_i_warzyw
Przedmiot do wyboru - Blok 13 - ZTN1_42_1_Naturalne_i_antropogeniczne_siedliska_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 13 - ZTN1_42_2_Rośliny_lecznicze_w_ekosystemach_torfowiskowych
 

 

SEMESTR VI - 6 zjazdów

 

ZTN1_43_Towaroznawstwo_zielarskie
ZTN1_44_Integrowane_i_ekologiczne_uprawy_zielarskie
ZTN1_45_Utrwalanie_i_przechowalnictwo_surowców_i_przetworów_zielarskich
ZTN1_46_Przedmiot_ogólnouczelniany
Przedmiot do wyboru - Blok 14 - ZTN1_47_1_Rośliny_lecznicze_i_specjalne

Przedmiot do wyboru - Blok 14 - ZTN1_47_2_Rośliny_lecznicze_w_weterynarii
ZTN1_48_Praktyka_(4_tygodnie)

 

 

SEMESTR VII - 9 zjazdów

 

ZTN1_49_Zanieczyszczenia_produktów_zielarskich_z_elementami_bromatologii
ZTN1_50_Metody_ochrony_roślin_zielarskich
ZTN1_51_Biotechnologia_roślin_zielarskich
ZTN1_52_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej
ZTN1_53_Komputerowe_techniki_przetwarzania_danych
Przedmiot do wyboru - Blok 15 - ZTN1_54_1_Prozdrowotne właściwości owoców i warzyw

Przedmiot do wyboru - Blok 15 - ZTN1_54_2_Uprawy ogrodnicze do przetwórstwa

Przedmiot do wyboru - Blok 16 - ZTN1_55_1_Ocena_jakości_surowców_przyprawowych_i_kosmetycznych
Przedmiot do wyboru - Blok 16 - ZTN1_55_2_Produkcja_a_jakość_surowców_roślinnych

Przedmiot do wyboru - Blok 17 - ZTN1_56_1_Owady_zapylające_w_produkcji_zielarskiej
Przedmiot do wyboru - Blok 17 - ZTN1_56_2_Entomofauna_pożyteczna_w_uprawach_roślin_zielarskich
ZTN1_57_Seminarium_dyplomowe_1 (w tym 2 godz. metodyki wyszukiwania informacji naukowych)

 

 

SEMESTR VIII - 6 zjazdów

 

ZTN1_58_Obrót_produktami_zielarskimi
Przedmiot do wyboru - Blok 18 - ZTN1_59_1_Rośliny_alergizujące

Przedmiot do wyboru - Blok 18 - ZTN1_59_2_Zagrożenia_biologiczne_w_produkcji_zielarskiej

Przedmiot do wyboru - Blok 19 - ZTN1_60_1_Grzyby_w_dietetyce_i_terapii
Przedmiot do wyboru - Blok 19 - ZTN1_60_2_Nawadnianie_roślin_uprawnych
Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTN1_61_1_Terapie_naturalne

Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTN1_61_2_Ogrody_botaniczne_i_farmakognostyczne

Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTN1_61_3_Rośliny_toksyczne
Przedmiot do wyboru - Blok 21 - ZTN1_62_1_Suplementy_diety

Przedmiot do wyboru - Blok 21 - ZTN1_62_2_Produkty_roślinne_w_gastronomii
ZTN1_63_Seminarium_dyplomowe_2 (w tym 2 godz. przygotowania bibliotecznego)
ZTN1_64_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

 

 

« wstecz