Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Zielarstwo i terapie roślinne - studia I st. stacjonarne obowiązuje od roku akademickiego 2015-2016

 

 

SEMESTR I

 

ZTS1_1_Wychowanie_fizyczne_1

ZTS1_2_1_Język_obcy_1-Angielski

ZTS1_2_2_Język_obcy_1-Francuski

ZTS1_2_3_Język_obcy_1-Niemiecki

ZTS1_2_4_Język_obcy_1-Rosyjski

ZTS1_3_BHP_z_ergonomią

ZTS1_4_Botanika_i_podstawy_fitosocjologii

ZTS1_5_Podstawy_chemii

ZTS1_6_Mikrobiologia

ZTS1_7_Gleboznawstwo

ZTS1_8_Uprawa_roślin_i_nawożenie

ZTS1_9_Podstawy_analityki_laboratoryjnej

Przedmiot humanistyczny - Blok 1 - ZTS1_10_1_Historia_zielarstwa_i_leku_roślinnego

Przedmiot humanistyczny - Blok 1 - ZTS1_10_2_Etyka

 

 

SEMESTR II

 

ZTS1_11_Wychowanie_fizyczne_2

ZTS1_12_1_Język_obcy_2-Angielski

ZTS1_12_2_Język_obcy_2-Francuski

ZTS1_12_3_Język_obcy_2-Niemiecki

ZTS1_12_4_Język_obcy_2-Rosyjski

ZTS1_13_Wybrane_zagadnienia_z_biochemii_roślin

ZTS1_14_Fizjologia_roślin

ZTS1_15_Genetyka_i_hodowla_roślin

ZTS1_16_Zielarstwo_ogólne

ZTS1_17_Nasiennictwo_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 2 - ZTS1_18_1_Substancje_biologicznie_czynne

Przedmiot do wyboru - Blok 2 - ZTS1_18_2_Wartość_odżywcza_owoców_i_warzyw

Przedmiot do wyboru - Blok 3 - ZTS1_19_1_Ekologiczne_uprawy_nasienne_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 3 - ZTS1_19_2_Produkcja_a_jakość_materiału_siewnego

Przedmiot do wyboru - Blok 4 -  ZTS1_20_1_Ekonomia

Przedmiot do wyboru - Blok 4 - ZTS1_20_2_Filozofia

 

 

SEMESTR III

 

ZTS1_21_1_Język_obcy_3-Angielski

ZTS1_21_2_Język_obcy_3-Francuski

ZTS1_21_3_Język_obcy_3-Niemiecki

ZTS1_21_4_Język_obcy_3-Rosyjski

ZTS1_22_Zielarstwo_szczegółowe_1

ZTS1_23_Patogeny_roślin_i_surowców_zielarskich

ZTS1_24_Ekologia_i_ochrona_środowiska

ZTS1_25_Chwasty_w_uprawach_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 5 - ZTS1_26_1_Żywienie_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 5 - ZTS1_26_2_Diagnostyka_potrzeb_nawozowych_roślin

Przedmiot do wyboru - Blok 6 - ZTS1_27_1_Analiza_chemiczna_surowców_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 6 - ZTS1_27_2_Diagnostyka_laboratoryjna_owoców_i_warzyw

Przedmiot do wyboru - Blok 7 - ZTS1_28_1_Dietetyka_i_żywienie_człowieka

Przedmiot do wyboru - Blok 7 - ZTS1_28_2_Produkty_roślinne_w_diecie

Przedmiot do wyboru - Blok 8 - ZTS1_29_1_Anatomia_i_fizjologia_człowieka

Przedmiot do wyboru - Blok 8 - ZTS1_29_2_Rośliny_oleiste_i_bio-oleje

Przedmiot do wyboru - Blok 9 - ZTS1_30_1_Reakcje_ roślin_na_stresy_środowiskowe

Przedmiot do wyboru - Blok 9 - ZTS1_30_2_Fizjologiczne_choroby_nieinfekcyjne

Przedmiot do wyboru - Blok 10 - ZTS1_31_1_Zielone_farmy_miejskie

Przedmiot do wyboru - Blok 10 - ZTS1_31_2_Nowoczesne_systemy_uprawy_roślin

 

 

SEMESTR IV

 

ZTS1_32_1_Język_obcy_4-Angielski

ZTS1_32_2_Język_obcy_4-Francuski

ZTS1_32_3_Język_obcy_4-Niemiecki

ZTS1_32_4_Język_obcy_4-Rosyjski

ZTS1_33_Zielarstwo_szczegółowe_2

ZTS1_34_Szkodniki_roślin_i_surowców_zielarskich

ZTS1_35_Farmakognozja

ZTS1_36_Farmakologia

Przedmiot ogólnouczelniany

Przedmiot do wyboru - Blok 11 - ZTS1_38_1_Surowce_ze_stanowisk_naturalnych

Przedmiot do wyboru - Blok 11 - ZTS1_38_2_Bioróżnorodność_gatunkowa_flory_polskiej

Przedmiot do wyboru - Blok 12 - ZTS1_39_1_Rośliny_przyprawow

Przedmiot do wyboru - Blok 12 - ZTS1_39_2_Egzotyczne_gatunki_owoców_i_warzyw

Przedmiot do wyboru - Blok 13 - ZTS1_40_1_Naturalne_i_antropogeniczne_siedliska_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok 13 - ZTS1_40_2_Rośliny_lecznicze_w_ekosystemach_torfowiskowych

 

 

 

SEMESTR V

 

ZTS1_41_Zarys_fitoterapii

ZTS1_42_Biotechnologia_roślin_zielarskich

ZTS1_43_Metody_ochrony_roślin_zielarskich

ZTS1_44_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej

ZTS1_45_Ratownictwo_medyczne

ZTS1_46_Technologie_informacyjne

Przedmiot do wyboru - Blok 14 - ZTS1_47_1_Rośliny_lecznicze_i_specjalne

Przedmiot do wyboru - Blok 14 - ZTS1_47_2_Rośliny_lecznicze_w_weterynarii

Przedmiot do wyboru - Blok 15 - ZTS1_48_1_Prozdrowotne_właściwości_owoców_i_warzy

Przedmiot do wyboru - Blok 15 - ZTS1_48_2_Uprawy_ogrodnicze_do_przetwórstwa

Przedmiot do wyboru - Blok 16 - ZTS1_49_1_Ocena_jakości_surowców_przyprawowych_i_kosmetycznych

Przedmiot do wyboru - Blok 16 - ZTS1_49_2_Produkcja_a_jakość_surowców_roślinnych

Przedmiot do wyboru - Blok 17 - ZTS1_50_1_Owady_zapylające_w_produkcji_zielarskiej

Przedmiot do wyboru - Blok 17 - ZTS1_50_2_Entomofauna_pożyteczna_w_uprawach_roślin_zielarskich

 

 

SEMESTR VI

 

ZTS1_51_Integrowane_i_ekologiczne_uprawy_zielarskie

ZTS1_52_Utrwalanie_i_przechowalnictwo_surowców_i_przetworów_zielarskich

ZTS1_53_Towaroznawstwo_zielarskie

ZTS1_54_Seminarium_dyplomowe

ZTS1_55_Komputerowe_techniki_przetwarzania_danych

ZTS1_56_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej

Przedmiot do wyboru - Blok 18 - ZTS1_57_1_Rośliny_alergizujące

Przedmiot do wyboru - Blok 18 - ZTS1_57_2_Zagrożenia_biologiczne_w_produkcji_zielarskiej

ZTS1_58_Praktyka

 

 

SEMESTR VII

 

ZTS1_59_Obrót_produktami_zielarskimi

ZTS1_60_Zanieczyszczenia_produktów_zielarskich_z_elementami_bromatologii

Przedmiot do wyboru - Blok 19 - ZTS1_61_1_Grzyby_w_dietetyce_i_terapii

Przedmiot do wyboru - Blok 19 - ZTS1_61_2_Nawadnianie_roślin_uprawnych

Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTS1_62_1_Terapie_naturalne

Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTS1_62_2_Ogrody_botaniczne_i_farmakognostyczne

Przedmiot do wyboru - Blok 20 - ZTS1_62_3_Rośliny_toksyczne

Przedmiot do wyboru - Blok 21 - ZTS1_63_1_Suplementy_diety

Przedmiot do wyboru - Blok 21 - ZTS1_63_2_Produkty_roślinne_w_gastronomii

ZTS1_64_Seminarium_dyplomowe

ZTS1_65_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

« wstecz