BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Oferta

no name

« wstecz

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii oferuje wykonanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej:

 

Żywienie zwierząt

 • Analiza składu i wartości pokarmowej pasz
 • Ocena wpływu procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz
 • Testowanie pasz na zwierzętach gospodarskich
 • Ocena strawności pozornej składników pasz i mieszanek paszowych w badaniach na zwierzętach
 • Doradztwo w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich:

­ oznaczanie i wyliczanie wartości pokarmowej dawek i mieszanek paszowych dla różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt gospodarskich

­ ocena stanu odżywienia zwierząt gospodarskich w oparciu o wskaźniki narządowe krwi (analiza wybranych hematologicznych i biochemicznych parametrów krwi zwierząt)

 • Wykorzystanie prozdrowotnych pasz i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, w chowie ekologicznym i konwencjonalnym (głównie zioła i ich mieszaniny, preparaty fitobiotyczne, symbiotyczne, glukogenne i inne)
 • Ocena produkcyjności zwierząt (mięsność, wydajność mleczna, wydajność rzeźna)
 • Analiza składu surowców pochodzenia zwierzęcego (skład podstawowy, profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu, potencjał antyoksydacyjny) - wpływ żywienia zwierząt na wartość odżywczą produktów zwierzęcych

 

Bromatologia

 • Analiza składu i wartości pokarmowej żywności
 • Ocena wpływu procesów technologicznych na wartość pokarmową żywności
 • Bilansowanie jadłospisów dla różnych grup żywieniowych przy zastosowaniu różnych diet

 

Analizy laboratoryjne w materiałach biologicznych:

Sucha masa

Popiół surowy

Białko ogólne

Białko właściwe

Ekstrakt eterowy

Włókno surowe

Frakcje włókna, tj. NDF, ADF, ADL

Zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków toksycznych w paszach i żywności – ocena kulometryczna

pH

Profil kwasów tłuszczowych w paszach i produktach zwierzęcych (chromatografia gazowa)

Lotne kwasy tłuszczowe w kiszonkach

Parametry hematologiczne krwi zwierząt

Wskaźniki biochemiczne krwi zwierząt (profil metaboliczny, energetyczny, elementy profilu enzymatycznego, elektrolitów, makro- i mikroelementy, białka ostrej fazy i inne)

Immunoglobuliny w krwi, siarze i mleku

 

Kontakt:

LABORATORIUM Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel.: 81 445 6695; 81 445 6713

email: anna.majewska@up.lublin.pl

Ceny do uzgodnienia.

 

Współpracujemy, – jako jednostka organizacyjna oraz indywidualni eksperci - z wieloma przedsiębiorstwami. W zakresie pokrewnych badań Instytut deklaruje chęć współpracy z innymi partnerami.