[ MENU DODATKOWE ]


Kontakt

WYDZIAŁY, KIERUNKI ....

 
Wydział Agrobioinżynierii
 

Kierunek: Agrobiznes
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

Kierunek: Bioinżynieria
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Ekonomia
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

Kierunek: Leśnictwo
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Rolnictwo
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18


Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Wydział Biologii Środowiskowej
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18
 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 

Kierunek: Behawiorystyka zwierząt
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lulbin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Bezpieczeństwo żywności
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Doradztwo w obszarach wiejskich
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Kierunek: Hipologia i jeździectwo
Joanna Teter
e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18


Kierunek: Zootechnika
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Wydział Inżynierii Produkcji
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 

Wszystkie kierunki i Doktoranci
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 1
27

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Magdalena Koczy-Ścibura  e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl

pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 

Wszystkie kierunki studiów i Doktoranci
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów powyżej 26-go roku życia

Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

 

« wstecz