BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

2011

Borsuk G. (2011) Przegląd wybranych zagadnień z badań etologicznych w pszczelarstwie. Kosmos, 60 (3-4): 401-413

Borsuk G., Strachecka A.,  Olszewski K., Paleolog J. (2011) The interaction of worker bees which have increased genotype variance, Part 2. cage tests of sugar syrup collecting and mortality. Journal of Apicultural Science, 55(1): 53-58      [JCR]

Borsuk G., Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J. (2011) The interaction of worker bees with increased genotype variance, Part 1. field tests of sugar syrup collection and storage. Journal of Apicultural Science, 55(1): 59-65        [JCR]

Paleolog J.,† Strachecka A.,† Burzyński S., Olszewski K., Borsuk G. (2011) The larval diet supplemented with the low-molecular epigenetic switch sodium phenylacetylglutaminate influences the worker cuticle proteolytic system in Apis mellifera L. Journal of Apicultural Science, 55(2): 73-83.  [JCR]

Gryzińska M., Strachecka A., Krauze M. (2011) Concentration of testosterone in blood serum in roosters of the Polbar breed depending on age. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 46-50

Gryzińska M., Strachecka A., Krauze M. (2011) Concentration of progesterone in blood serum in hens of the Polbar breed depending on age. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 51-55

Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Olszewski K., Grzywnowicz K., Gryzińska M. (2011) Body-surface protese inhibitors in cage and hive Apis mellifera L. Acta Scientiarum Polonorum, 10(4): 125-132         [JCR] 

Borsuk G., Olszewski K., Strachecka A., Paleolog J., Gagoś M. (2011) Microscopic image of honeybee drone spermatozoa in three diluents. Journal of Apicultural Science, 55(2): 73-81      [JCR]

Paleolog J., Kasperek K., Lipiński Z. (2011) The psychobiological nature of western honeybee queen duels, in terms of sting depravation. Journal of Apicultural Science, 55(2): 85 -95     [JCR]

Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Gryzińska M., Olszewski K., Grzywnowicz K., Kasperek K. (2011) Proteases on the body surface of honeybee Apis mellifera L. in cage and beehive. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 106-112

Wilde J., Paleolog J., Grabowski P., Siuda M., Bratkowski J. (2011) Correlated and direct response to selection for high and low pollen yield in small open population of Apis mellifera carnica colonies. Journal of Apicultural Research, 50(3): 181-189       [JCR]

Paleolog J. (2011) Pszczoły – ochrona zasobów genetycznych, w Litwińczuk Z. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. PWRiL Warszawa: 195-211

Paleolog J. (2011) Co o genetyce i hodowli pszczoły miodnej każdy pszczelarz wiedzieć powinien. Kalendarz Pszczelarza, Wyd. Wilczyska: 150-225.

« wstecz