[ MENU DODATKOWE ]Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-68-84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-47
e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr Magdalena Dyduch-Siemińska, asystent, tel. 81-445-67-76
   e-mail: magdadyduch@wp.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • dr Katarzyna Głębocka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
   e-mail: katarzyna.kruk@up.lublin.pl
  • mgr inż. Urszula Jakubczak, specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81 445 69 42
  • mgr inż. Aneta Koroluk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
   e-mail: aneta.koroluk@up.lublin.pl
  • mgr inż. Wojciech Marecki, starszy technik, tel. 81-445-67-76
   e-mail: wojciech.marecki@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
  • mgr. inż. Aleksandra Nucia, starszy technik, tel. 81-445-67-85
   e-mail: aleksandra.nucia@up.lublin.pl
  • mgr inż. Tomasz Ociepa, starszy technik, tel. 81-445-67-85
   e-mail: tomasz.ociepa@up.lublin.pl
  • dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-84
   e-mail: agnieszka.surmacz-magdziak@up.lublin.pl
  • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-76
   e-mail: bozena.szafranska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
  • mgr inż. Joanna Toporowska, starszy technik, tel. 81-445-67-85

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Romuald Doliński, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20
   e-mail: romuald.dolinski@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38
   e-mail: jerzy.hortynski@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
  • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
  • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
  • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
  • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75