[ MENU DODATKOWE ]  Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

  koordynator: mgr inż. Urszula Polak, starszy specjalista
  tel. 81-445-65-97
  e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy