[ MENU DODATKOWE ]Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

Kierownik: dr hab. Mirosław Karpiński, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-39
e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • mgr inż. Justyna Wojtaś, asystent badawczo-dydaktyczny

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35
  • inż. Jacek Sokołowski, starszy technik