[ MENU DODATKOWE ]Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

20-704 Lublin, ul.Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Gustaw, profesor zwyczajny
tel. 81-462-33-06
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl, www

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Aldona Sobota, profesor uczelni, tel. 81-462-33-14
   e-mail: aldona.sobota@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • dr Jarosław Mazurkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
   e-mail: jaroslaw.mazurkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż
  • mgr inż. Jolanta Moryc, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-05
   e-mail: jola.moryc@up.lublin.pl / Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
  • mgr inż. Katarzyna Serewa, starszy technik, tel. +48-81-462-33-12
   e-mail: katarzyna.banaszkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż
  • mgr inż. Dorota Targońska, starszy technik, tel. 81-462 33 05
   e-mail: dorota.targonska@up.lublin.pl / Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

  Doktoranci

  • mgr Ada Krawęcka, doktorant, tel. +48 81 462 33 16 / Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk, profesor emerytowany, tel. +48 81 462 33 06
   e-mail: janusz.kalbarczyk@up.lublin.pl / Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
  • prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, profesor emerytowany
   e-mail: zbigniew.rzedzicki@gmail.com / Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż