[ MENU DODATKOWE ]Zakład Metod Ochrony Roślin

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7
tel. 81-524-81-32
Kierownik: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-524-81-32
e-mail: aguto@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani

    • prof.dr hab. Anna Wagner, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-25