[ MENU DODATKOWE ]



Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
tel. 81-445-66-30
e-mail: kształcenie@up.lublin.pl
Kierownik Działu: dr Renata Reszka-Dyrka, Kierownik Działu
tel. 81-445-61-03
e-mail: renata.reszka@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy