[ MENU DODATKOWE ]Centrum Nauki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor: mgr Izabela Czaja-Banasiak, Dyrektor
tel. 81-445-69-68
e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Pracownicy

 • dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl / Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
 • mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 81-445-68-71
  e-mail: grazyna.gregorczyk@up.lublin.pl / Biuro Finansowania Potencjału Badawczego
 • mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81-445-66-78
  e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr Anna Krawczyk, specjalista, tel. 81-445-66-61
  e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81-445-65-99
  e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
  e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl / Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
 • mgr inż. Iwona Niezgoda, st. specjalista ds. komercjalizacji badań i transf, tel. 81-445-62-51
  e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl / Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
 • mgr inż. Urszula Polak, starszy specjalista, tel. 81-445-65-97
  e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl / Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
 • mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81-445-66-78
  e-mail: katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
  e-mail: agata.rutkowska@up.lublin.pl / Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
 • mgr inż. Eliza Samborska, specjalista, tel. 81-445-69-70 / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 81-445-69-07
  e-mail: joanna.smolinska@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr Anna Smyk, specjalista, tel. 81-445-68-71
  e-mail: anna.smyk@up.lublin.pl / Biuro Finansowania Potencjału Badawczego
 • mgr Justyna Strzałkowska, specjalista, tel. 81-445-69-70
  e-mail: justyna.strzalkowska@up.lublin.pl / Biuro Projektów i Funduszy
 • mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
  e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl / Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych