[ MENU DODATKOWE ]Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

 

 

20-612 Lublin, ul.Głęboka28
tel. 81-531-96-73
e-mail: katedra.projektowania@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Małgorzata Milecka, profesor nadzwyczajny
tel. 81-531-96-73
e-mail: eko_styl@op.pl

Profesorowie zwyczajni

  • prof.dr hab. Jan Maria Rylke, profesor zwyczajny, tel. 81-531-97-52
    e-mail: j.rylke@gmail.com

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy